Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на общините в Стара Загора

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с  представители на общините „Обучение на бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”

 

Програма

02-03 юли 2013 г .

Зала в хотел Мериан Палас, гр. Стара Загора

 

 

Ден първи - 02 юли 2013г. /вторник/

 

11:30– 11:45

Регистрация на участниците

11:45 – 11:55

Откриване

Приветствени слова на г-жа Деница Николова,

Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”, MРР

Приветствени слова на представител на НСОРБ.

Приветствени слова на кмета на Община Стара Загора

11:55 – 12:55

Панел 1

Кандидатстване и анексиране по ОПРР

 • Особености и трудности при електронно кандидатстване по ОПРР;
 • Най-често срещани трудности и проблеми при анексиране на договори за БФП по ОПРР

 Въпроси и отговори

 •  

12:55 – 13:30

Панел 2

Законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

 • Предварителен и последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Въпроси и отговори

13:30 – 14:30

Обяд

14:30 – 15:30

Панел 3 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие” актуализирани процедури

 • Управление на проекти
 • Мониторинг и проверки на място
 • Отчетност
 • Въпроси и отговори

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:00

Панел 4 

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – актуализирани процедури”

 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР, съгласно инструкция на Национален фонд
 • Електронно отчитане на проекти по ОПРР чрез ИСУН
 • Финансови корекции – възстановяване от бенефициентите
 • Отчитане на проекти, генериращи приходи
 • Въпроси и отговори

20:00

Вечеря


Ден втори - 03 юли 2013г. /сряда/

 

09:30 – 10:30

Панел 5

Дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие – нередности”

 • Администриране на сигнали за нередности и нередности съгласно версия 9 на Процедурния наръчник
 • Последици при констатирани нередности
 • Въпроси и отговори

10:30 – 10:50

Кафе пауза

10:50 – 12:15

Панел 6

Представяне на проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

 • Дискусия
 • Закриване на срещата

13:00 – 14:00

Обяд и отпътуване

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

  И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...