Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на 04.12.2013 г.

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

         На основание Заповед 10-00-2503/18.11.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

 ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

  1.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.518.525

УПИ X525 в кв.88

233

70 000

20 000             

     4 000          

  2.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.884

УПИ VIII656 в кв.7Голиш

3 452

83 300

20 000

 5 000

  3.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1592

УПИ IX 679 в кв.11Голиш

   2 789

85 100

20 000

5 000

4.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1593

УПИ XIII 679 в кв.12Голиш

        1 456          

44 500

10 000

3 000

5.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1598

УПИ III521 в кв.36Голиш

471

14 400

5 000

1 000

6.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1075

УПИ II954 в кв.37Голиш

4 422

117 400

30 000

6 000

7.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.354

УПИ IV354 в кв. 6513 „Железник”

942

75 000

20 000

4 000

8.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.849

УПИ I339,349. в кв.6517 „Железник-малък”    

1 782

145 000

 50 000

 8 000

9.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.841

УПИ VI841. в кв.6518 „Железник-малък”

920

75 000

20 000

4 000

10.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.390

УПИ XV390. в кв.6518 „Железник”

532

43 000

10 000

3 000

11.

 гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1609,

УПИ XXXVI1609, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

260

8 600                                                                                                                                

 2 000

500

12.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1610,

УПИ XXXVII1610, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

290

9 600

2 000

500

13.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1611,

УПИ XXXVIII1611, кв.4870”Кольо Ганчев”

260

8 600

        2 000

500

14.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1612,

УПИ XXXIX1612, кв.4870 Кольо Ганчев”

           240          

7 800

2 000

500

   15.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.284

721

4 000

1 000

200

   16.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.288

3 491

19 000

6 000

2 000

17.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101019

1 191

10 500

3 000

1 000

18.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101029

4 207

57 000

10 000

 3 000

19.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101042

226

2 000

500

100

20.

Землище с.Елхово, ПИ 056001,  местност ”Долчините”

3 500

1 800

500

100

21.

Землище с. Казанка, ПИ 030001,  местност ”До село”

1 583

3 500

1 000

200

22.

с. Дълбоки, УПИ XIIодо, кв. 27

340

3 700

        1 000

           200

23.

с. Хрищени, УПИ XIV977, кв. 89

551

5 000

        2 000

300

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2013 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 02.12.2013 год. вкл. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 02.12.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...