Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Мярка 6.1 - "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 ще бъде отворена на 29.06.2015 г.

Министерство на земеделието и храните публикува заповед РД 09-434/15 юни 2015 г., която определя срокът за прием на документи за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Министър на земеделието и храните

1.Определям период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2. За начална дата за прием на заявления за подпомагане съгласно т. 1 определям 29.06.2015 год., като същият да приключи на 24.07.2015 год.

3. Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 2 е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро.

4. Размерът на бюджета посочен в т. 3, може да бъде променян в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

5. В периода на прием по т. 2 и съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. се предоставя възможност за подаване на заявления за подпомагане и по електронен път.

5.1. При подаване на заявление за подпомагане по електронен път в рамките на определения в т. 2 период на прием, кандидатите следва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие" заявление за достъп (по образец), за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул за създаване на заявление за подпомагане.

5.2. Подаването на документи, съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г., по електронен път се извършва в рамките на определения

в т. 2 период на прием, след предварително попълнено в електронния модул заявление за подпомагане и при спазване на разпоредбите на Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

Съобщение за приема, определен в настоящата заповед, да се публикува най - малко 10 работни дни преди съответната начална дата на електронните страници на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, както и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" и областните дирекции „Земеделие".

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Васил Грудев - заместник - министъра на земеделието и храните и Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...