Инвестиции


Благоприятно за търговията географско разположение – близост до международни търговски коридори.
Местни държавни органи и Агенция за регионално икономическо развитие, подкрепящи бизнеса и работещи в сътрудничество с много други организации.
Изградени производствени мощности с висока ефективност.
Наличие на опера, театър, музеи, антични находки, 940 акра парк, галерии, минерални извори, предоставящи възможности за развитие на първокласен туризъм.

Държавни и общински сгради и земя за приватизация.
Факултети по хуманна медицина, ветеринарна медицина, селско стопанство, агрономство и екология към Тракийския университет, осигуряващи провеждането на научни изследвания по най-съвременни технологии и методики и обучение на висококвалифицирани професионалисти.
Интензивно развитие на земеделието и животновъдството.

Наличие на четири селскостопански изследователски института.
Професионални бизнес услуги, включително организиране на маркетингови изследвания
Високо квалифицирана, опитна и мотивирана работна сила
Много потенциални служители, които перфектно владеят английски, немски, руски, френски и испански езици
Относително ниски разходи за трудово възнаграждение

Translate »