МЕТОДОЛОГИЯ:


Методологията на проект COALITION предполага създаване на регионални центрове за върхови постижения в 3-те избрани територии (Западен Македония – GR, Център – RO, Югоизточен – BG), които са силно зависими от въглищната индустрия и в същото време се намират в държави, характеризиращи се с по-ниски нива на развитие на научно-изследователската дейност.

По този начин визията на COALition е да укрепи регионалните иновационни екосистеми във въглищните региони по отношение на капацитета и свързаността и създаването на обща стратегическа рамка за устойчива енергия, за да се улесни техният справедлив преход към неутрални по отношение на климата, процъфтяващи икономики. Проектът се планира да се справи с предизвикателството на справедливия преход чрез изграждане на центрови за върхови постижения.

Translate »