01.12.2021 г. – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

за избор на подизпълнител с предмет  Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост“,в рамките на проект “Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП – INNOGROW PGI00241”, съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75200000-8

Translate »