14.06.2016 г. – Процедура за избор на подизпълнител с предмет

“Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони”,  в рамките на проект “Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони – INNOGROW”, финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE 

Translate »