24.10.2019   г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет

“Оценка на териториално-специфичните икономически и социални бариери пред устойчивото производство и потреблението на пластмаси”, в рамките на проект “Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС – PLASTECO”- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

Translate »