24.10.2019   г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет Изпълнение на следните комуникационни дейности:

B1.1 „Прецизиране на комуникационната стратегия“

B2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на онлайн и електронните ресурси на проекта“

B2.2 „Разработване на електронни бюлетини, плакати, брошури и прессъобщения“

B3.1 „Координация на онлайн и социални медийни кампании“,

в рамките на проект “Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС – PLASTECO”- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

Translate »