25.10.2021 г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет

“Методология за идентифициране на предизвикателствата при управлението и прилагането на политиката поради кризата с COVID-19 и идентифициране на най-добрите отговори на политиката в регионите на INNOGROW (включително формуляри за събиране на данни и насоки)“, в рамките на проект  “Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП – INNOGROW PGI00241”, съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75130000-6

Translate »