25.10.2021 г.Обява за избор на подизпълнител с предмет

Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост“, в рамките на проект “Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП – INNOGROW PGI00241”, съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75200000-8

Translate »