28.11.2018 г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет

“Ръководство за организиране на срещи на заинтересовани страни”, в рамките на проект “Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища – DeCarb”, PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

Translate »