30.10.2018 г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет

Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона”, в рамките на проект “Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища – DeCarb”, PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

Translate »