Управителен съвет на АРИР – Стара Загора

Георги Симеонов

Председател на Управителния съвет,
Директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция”

Иванка Иванова

Главен секретар на Община Казанлък

д-р Румяна Грозева

Изпълнителен директор

Светослав Маринов

Заместник кмет на община Раднево

Доц. Нели Христова Грозева

Заместник ректор на Тракийски университет

Олег Стоилов

Председател на УС на ТПП-Стара Загора

Translate »