10.02.22 – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2

от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет: „Съвместно проучване на въздействието и новите възможности на COVID-19“и резултатът „Съвместно проучване на въздействието и възможностите на COVID-19 за регионите на De Carb “, в рамките на проект: De Carb: Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE, съгласно CPV: 75112100-5 – Услуги по управление на проекти за развитие.

Translate »