Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

За региона

Област Стара Загора ви очаква в сърцето на България

Местоположението на областта – на кръстопът, близо до европейски транспортни коридори 8 и 9, свързващи Европа и Близкия Изток, Скандинавските страни и Средиземноморието, е идеално за развитие на националния и международен бизнес.

Традиционно развит промишлен и селскостопански център, област Стара Загора предлага съвременна инфраструктура и възможности за комуникация, способстващи за установяване и разгръщане на инвестиционния проект. Ценна предпоставка за инвеститорите е добре квалифицираната работна сила. Тракийският университет, специализираните технически и езикови средни учебни заведения осигуряват добре обучени кадри с отлична подготовка по чужди езици и бизнес управление.

Регионалният център за привличане на инвестиции, обединяващ усилията на 10 общини от областта - Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан - предлага пълна подкрепа за потенциалните инвеститори на място.

Инвестиции

Регионалният център за насърчаване на инвестиции предлага на "едно гише" пълния пакет услуги и информация, необходими на всички етапи от осъществяване на инвестиционния проект.

Разгледайте Инвестиционен портал - област Стара Загора

Центърът предлага услуги за инвеститори в следните области:

I. Услуги за избор на място: цялостни консултантски услуги, обхващащи всички аспекти на избор и закупуване на имот (бизнес инвестиции), включително:

Предварително проучване и търсене на подходящи имоти за наемане или закупуване; Цифрови снимки на имот, представляващ интерес за потенциалния инвеститор и изпращане по електронна поща; Изготвяне на програма за посещение на място на 1 или повече имоти, включително организация на срещи със собсвениците; Придружаване при посещение на имоти и при срещи със собственици; Пълни преводачески услуги – писмен и устен превод; Преговори за закупуване или наемане; Запознаване и преговори с местни строителни фирми.

II. Услуги във връзка с държавните регулаторни рамки: пълни консултантски услуги за работа с всички държавни институции, включително:

Запознаване със закони, наредби и изисквания на местно, регионално и национално ниво; Оказване на помощ при осъществяване на задължителни регистрации и получаване на лицензи; пълен превод на всички държавни документи; пълен устен превод при всички изслушвания и/или срещи с представители на местната и държавна власт.

III. Консултантски услуги и запознаване с: Центърът урежда запознаване и фасилитира срещите Ви с:

Местни и регионални органи на властта; Банкови и финансови институции; Източници на квалифицирана работна ръка; Подизпълнители в специфични сфери Доставчици на суровини, стоки и услуги;

Бизнес и търговски организации.

IV. Основни бизнес услуги:

Планиране на програма на посещение; Резервации и настаняване; Временно ползване на офис; Факс; Копиране; Ел.поща/ интернет достъп;

преводачески услуги (писмен и устен превод)

V. Организация на събития: цялостно планиране и организация на събития, включително:

Конференции; Семинари; Търговски изложения; Работни срещи; Кръгли маси; Фокус групи; Фирмени събития.

Туризъм

В областта съществуват благоприятни условия за развитие на туризма. Сред атракциите тук са Фестивала на розата, Фестивала на оперното и балетно изкуство, Неолитните жилища, тракийски гробници, римски разкопки, лечебните минерални извори.

Всеки фотограф, турист, ловец и рибар може да се наслади на планините и равнините, умерения климат и прекрасната природа. Съществуват множество възможности за организиране на бизнес конференции и други туристически атракции.

Проучете подробно възможностите за туризъм в Стара Загора.

Селско стопанство

Обработваемата земя, разположена в горната част на Тракийската низина е известна със своята плодородност и продуктивност още от античността. Мекият климат и плодородните почви са добра предпоставка за отглеждане на разнообразни селскостопански култури. В южните части се отглеждат основно жито, слънчоглед, памук, зеленчукови и плодови градини и лозя. На север се отглеждат не само рози, но и лавандула, мента и валериана.

Обширните пасища в равнините и подножията на хълмовете са идеални за отглеждане на висококачествен едър рогат добитък и овце. Свиневъдството е важна част от селскостопанския сектор в района. "Градус 1" е голям производител в областта на птицевъдството, снабдяващ почти цяла Южна България с птичи продукти.

В Тракийския университет в Стара Загора се преподава ветеринарна медицина и агро-икономика, разработват се програми за хранене на животни, като се използват най-нови съвременни технологии и методики. Института по говедовъдство и свиневъдство подобрява техниката на развъждане и отглеждане на животни в страната. В изследователският институт по пшеницата и памука в Чирпан се създават нови сортове зърно и памук, отглеждани в цял свят. Институтът по розопроизводство в Казанлък провежда изследвания, свързани с розовите масло и други екстракти, използвани в парфюмерийната, фармацевтичната и билковата промишленост. Тези динамични изследователски институти подготвят района за едно светло в икономическо отношение бъдеще на селското стопанство.

Индустрия

ТЕЖКА ПРОМИШЛЕНОСТ

"Прогрес" и "Пресков" са две големи предприятия, в които с топят, леят, режат, пресоват и обработват метали, като снабдяват цялата страна с продукцията си. Сред многото машиностроителни предприятия са "Хранинвест" и голяма група по-малки фирми, специализирани в производството на машини за хранително-вкусовата промишленост. "Бъдещност" в Чирпан е производител на селскостопанска техника; в Казанлък "М+S Хидравлик" произвежда хидравлични машини, "ЗИНО" е специализиран в производство на машини за обработка на метал и дърво, както и различни инструменти; "Арсенал" - военна продукция. Тяхната продукция се изнася в цяла Европа.

Вижте Браншови каталог "Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост" Стара Загора

ДЗУ бе приватизиран от водещата унгарска компания Видеотон и претърпява процес на реорганизация. В момента произвежда заключващи системи, машини, изключватели и др. "Берое" има възможност да произвежда роботизирани системи, които могат да се вложат в процеса на производство. "Светлина" и "Техносвет" произвеждат осветителни тела; "Контрагент-35" доставя и сглобява електроматериали и оборудване. Най-новото предприятие в този отрасъл е най-модерната база в България за производство на DVD.

Въгледобив и производство на електричество

Комплексът "Марица Изток" със своите мини за добив на лигнитни въглища и с електрическите си централи осигурява 30% от електроенергията в България. Потенциалът му е атрактивен за немски и американски инвеститори, които имат намерение да модернизират оборудването на централите. Комплексът осигурява сериозен дял от пазара на електроенергия в Балканския регион.

Химическа промишленост/ Козметика и парфюмерия

Водещо място в този отрасъл заемат Инохем и Зара, специализирани в производството на изкуствени торове. ЗКУ осигурява страната с пластмасови и гумени изделия. В Казанлък, център на район с розови насаждения, вековните традиции в извличането на розово и други етерични масла са запазени и се прилагат в производството на козметика, парфюми, фармацевтични и здравословни натурални продукти. В тази насока работят Българска роза-Севтополис, Томи-Шоу и други фирми.

Дървообработване/ Производство на мебели

Близостта до обширните горски масиви в Старопланинската верига и Средна гора предоставя идеални възможности за развитието на мебелната промишленост. Завод "Мебел" произвежда качествено обзавеждане за дома. "Средна гора" снабдява мебелните магазини на IKEA с модерни, отлично изработени мебели за западния пазар. Те изнасят своята продукция за австрийски, шведски, френски и американски компании. "Траяна Пласт" се наложи на италианския пазар с конкурентно офис обзавеждане. Няколко нови малки компании са се обединили в Асоциация на дървопреработвателната и мебелна индустрия.

Вижте Браншови каталог "Дървопреработвателна и мебелна промишленост" регион Стара Загора.

Хранително-вкусова промишленост

Много предприятия от хранително-вкусовата промишленост в района имат възможността да закупуват нужните им суровини и материали от местни производители. Местни предприятия произвеждат месни и млечни продукти, безалкохолни напитки, брашно, макаронени изделия, сладкарски изделия, мед, масла, консерви. "Бисер Олива" произвежда и продава в цялата страна висококачествено слънчогледово олио. "Загария" е успешен износител на макарони Няколко компании в региона изнасят консервирани плодове и зеленчуци на европейския пазар. "Загора Фрукт" е най-големия български производител на доматено и плодови пюрета.

Цигарена промишленост

"Слънце - БТ", една от най-големите цигарени фабрики в страната, произвежда няколко марки цигари за дългогодишните си клиенти в България, Русия, Украйна, Гърция и други страни.

Текстил и облекло

Производството на множество предприятия от текстилния бранш в областта включва разнообразие от платове, конфекция, трикотажни изделия. "Катекс", Казанлък, произвежда качествени вълнени платове. "Наталия", Стара Загора е специализирана в производството на трикотажни изделия и изнася продукцията на западния и европейския пазар. "Чарита", Чирпан е производител на луксозно дамско облекло, предназначено за износ в Западна Европа. Десетки нови малки и средни предприятия се конкурират с големите фирми на вътрешния и външния пазар. Най-новото предприятие в този бранш е "Ембул Инвестмънт", за производство на изкуствени прежди.

Вижте Браншови каталог "Шивашка и текстилна промишленост" регион Стара Загора

Винарство и пивоварство

Бирената фабрика "Загорка" е една от най-успешните чуждестранни инвестиции в Стара Загора. Тя произвежда най-популярната бира в България. В областта има две винарни: "Новико", Чирпан, специализирана в производството на шампанско и "Менада" - червени и бели вина. Червените вина се изнасят с успех на западния пазар.

Човешки ресурси

Старозагорска област разполага с високообразована работна ръка, включваща икономисти, инженери, средни специалисти най-вече в сферата на високите технологии, както и много други добре подготвени работници, притежаващи отлични квалификация. Двадесет процента от работещите са с висше образование.

Хората в Стара Загора са ценен ресурс за всеки потенциален инвеститор.

Към 31 декември 2002 г. безработните в Стара Загора са 15%. Средната работна заплата е около 330 лева.

ЖИЛИЩА

Активното строителство в региона е видно от големия брой на новите строежи. Предлагат се къщи и апартаменти на умерени цени. Средно голям апартамент с две спални в близост до центъра на града, може да бъде нает за около 150.00 $ на месец.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образователната система в Старозагорска област е с изключително високи стандарти, като челно място заема Тракийския университет с неговите факултети по хуманна медицина, ветеринарна медицина, зоотехника, агробизнес и екология на околната среда. 4200 български и 800 студенти от 30 страни на Европа, Азия, Африка и Латинска Америка се обучават по програми, съобразени с европейските стандарти на обучение.

Техникумите и професионалните средни училища осигуряват за потенциалния работодател средно образование на голям брой бъдещи работници в сферата на икономиката, електрониката, механиката, математиката, биотехнологиите, ветеринарната медицина, селското стопанство, музиката и изкуствата.

Усиленото езиково обучение в специализираните гимназии осигурява бъдеща работна сила, владееща перфектно английски, немски, френски, руски и испански.

В Стара Загора има специализирани учебни заведения, които могат да предложат на работодателите качествена подготовка на бъдещите им служители. Бъргаро-германският образователен център предлага обучение в сферата на металотехниката, автомобилна и селскостопанска техника, заваряване, компютърната обучение, както и бизнес курсове. Агро-център Фермер 2000 е специализиран в обучението на механици и водачи на селскостопанско оборудване. Фактът, че Стара Загора разполага с високо технологична индустрия се дължи и на разнообразието от компютърни услуги, включително и консултантски и образователни центрове, специализирани във всички области на компютърното и технологично обучение.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Старозагорска област разполага с изключителни условия за здравеопазване благодарение на изследователската дейност на Тракийския университет и медицинския факултет към него. В областта се намират множество болници, специализирани медицински поликлиники, както и курорти и лечебни центрове, в които се използват минерални води, известни със своите лечебни средства - Старозагорските минерални бани, Павел баня, Ягода, Овощник. Любителите на спорта ще намерят добре оборудвани фитнес центрове, плувни басейни, тенис кортове, спортни площадки, които осигуряват здравословен начин на живот в Стара Загора.

История и култура

image 2Старозагорска област, разположена на място, в което се пресичат пътищата на много цивилизации, притежава определен блясък, носещ печата на миналото, скрито в дебрите на хилядолетията. Населявана от траки, елини, римляни, славяни, българи и турци, тази древна земя носи незаличими свидетелства за древната история на старите цивилизации. Неолитните жилища в Стара Загора (най-старите запазени жилища в Европа от периода 7-6 хилядолетие преди н.е.), множеството праисторически могили, археологическите разкопки на крепостта Карасура край Чирпан, останките от античния римски форум в центъра на Стара Загора и Тракийската гробница в Казанлък са само част от безбройните исторически богатства на региона.

Много пъти Стара Загора е била разрушавана до основи и отново съграждана от развалините на опустошителни пожари. Само преди 150 години, по време на Руско-турската освободителна война, градът е напълно опожарен. Камък по камък, тухла по тухла, той бива изграден отново от своите граждани. Стара Загора навлезе в новото хилядолетие като важен културен център и процъфтяващ град с прави улици, приятни кафенета и красиви паркове.

КУЛТУРА/ НАЧИН НА ЖИВОТ

1teatroСтара Загора се гордее с културните си традиции, представени от голям брой талантливи поети, писатели, художници, музиканти и артисти. Старозагорската опера, създадена през 1925 г., е първата провинциална опера в България, в която и до днес се изнасят представления на световно равнище. В Драматичния театър "Гео Милев" се поставят интересни класически и съвременни театрални пиеси. Кукленият театър получава покани за турнета в Европа и Близкия Изток, където демонстрира професионализма на своите постановки.

Всяка година се организират множество културни прояви- фестивалите на оперното и балетно изкуство, на детската песен, за тракийски песни и танци, ритуалите за Лазаровден с фолклорните песни и танци и много други.

image 6Музеите, библиотеките, художествените галерии, кината, стадионите, конната база, както и многото красиви паркове заемат важна част от облика на града. Вечно зелен, паркът "Аязмото" се разпростира в северната част на града със своите 3500 дка екзотична растителност, астрономическа обсерватория, зоопарк, площадки за детски игри, спортен комплекс и летен театър, където всяко лято се организира международния фестивал за ромска музика и песен. "Аязмото" е привлекателно и изключително популярно място за отдих.

Всяка година през май и началото на юни, когато Долината на розите се изпълва от спиращите дъха разцъфнали рози, се провежда Фестивалът на розата, който събира туристи от цял свят в град Казанлък. Там се провеждат ритуалите по брането на розите, както и различни фолклорни прояви, свързани с тях. В Казанлък се намира и единственият в България Музей на розата.

Местоположение

Област Стара Загора е разположена в централната част на Южна България и заема площ от 5 147 кв. км, с население от 390 000 жители, разпределени в 11 общини.

Разположен в сърцето на региона, град Стара Загора е населяван от 180 000 хил. души. В областта има 9 града, а гъстотата на населението, надвишаваща средната за страната, е 76 души на км2. В северната част на областта се простира величествената верига на Стара планина. Успоредно на нея се простира Средна гора. Централната и южна част на областта са разположени в Горнотракийската равнина.

Тук можете да видите картата на Стара Загора (собственост на Домино ЕООД) (1.12MB) или да я разгледате тук

КЛИМАТ

Климатът в региона е умерен, с лека и кратка зима. Средната температура е 13°С.

ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА, КОМУНИКАЦИИ

1grad1Географското положение е едно от най-големите предимства за развитието на търговията в региона поради факта, че транспортната мрежа осигурява лесен достъп до София на запад /230 км/, пристанище Бургас на изток /180 км/, пристанище Русе на река Дунав на северната ни граница с Румъния /235 км/ и до гръцкото пристанище Александруполис на юг /300 км/.

Стара Загора е и железопътен транспортен възел, свързващ региона с всички други български градове, както и с Източна и Западна Европа. Край града е разположено и летище, което се използва предимно за товарни полети.

Международната автоматична телефонна мрежа осигурява качествена комуникационна система, усъвършенствана след завършването на новата цифрова мрежа. Стара Загора е един от двата основни възела на българските оптични магистрали, осигуряващи комуникации, готови да посрещнат изискванията на международния бизнес. Цялата област е покрита от мрежите на двата български мобилни оператора.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

1gradПлодородните почви, с които разполага регионът, са идеална предпоставка за развитието на интензивно селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. Горите в планинската част са едно от най-ценните природни богатства на област Стара Загора, предоставящи благоприятни възможности за развитието на дърводобив, дървообработване, пешеходен, планински и ловен туризъм. Източномаришкият басейн осигурява лигнитни въглища за електроцентралите, произвеждащи 30% от електричеството на България.

Районът е богат на минерални извори с множество курорти и рехабилитационни центрове в близост до тях, което улеснява пълноценното използване на лечебните води. Град Павел Баня се гордее със своята международна известност при лечението на артритни и ортопедични заболявания. Старозагорските минерални бани, с топлите си минерални извори и чист планински въздух, са известен лечебен център за респираторни заболявания.

В северната част на областта се намира известната в цял свят Долина на розите. Тук се произвежда около 70% от розовото масло в света. Имайки предвид, че парфюмерийните компании плащат повече от 45 млн. долара на година за маслото, не е изненадващо, че розите са известни като "българското злато".

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

    И ОЩЕ...

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80