Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Инвестиции

Регионалният център за насърчаване на инвестиции предлага на "едно гише" пълния пакет услуги и информация, необходими на всички етапи от осъществяване на инвестиционния проект.

Разгледайте Инвестиционен портал - област Стара Загора

Центърът предлага услуги за инвеститори в следните области:

I. Услуги за избор на място: цялостни консултантски услуги, обхващащи всички аспекти на избор и закупуване на имот (бизнес инвестиции), включително:

Предварително проучване и търсене на подходящи имоти за наемане или закупуване; Цифрови снимки на имот, представляващ интерес за потенциалния инвеститор и изпращане по електронна поща; Изготвяне на програма за посещение на място на 1 или повече имоти, включително организация на срещи със собсвениците; Придружаване при посещение на имоти и при срещи със собственици; Пълни преводачески услуги – писмен и устен превод; Преговори за закупуване или наемане; Запознаване и преговори с местни строителни фирми.

II. Услуги във връзка с държавните регулаторни рамки: пълни консултантски услуги за работа с всички държавни институции, включително:

Запознаване със закони, наредби и изисквания на местно, регионално и национално ниво; Оказване на помощ при осъществяване на задължителни регистрации и получаване на лицензи; пълен превод на всички държавни документи; пълен устен превод при всички изслушвания и/или срещи с представители на местната и държавна власт.

III. Консултантски услуги и запознаване с: Центърът урежда запознаване и фасилитира срещите Ви с:

Местни и регионални органи на властта; Банкови и финансови институции; Източници на квалифицирана работна ръка; Подизпълнители в специфични сфери Доставчици на суровини, стоки и услуги;

Бизнес и търговски организации.

IV. Основни бизнес услуги:

Планиране на програма на посещение; Резервации и настаняване; Временно ползване на офис; Факс; Копиране; Ел.поща/ интернет достъп;

преводачески услуги (писмен и устен превод)

V. Организация на събития: цялостно планиране и организация на събития, включително:

Конференции; Семинари; Търговски изложения; Работни срещи; Кръгли маси; Фокус групи; Фирмени събития.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80