Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Участниците по проект „PrismA” организират три международни конференции през пролетта на 2014

logo-prismaРегион по безопасност Холандия Юг е водещ партньор по проект PRISMA (Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска.) PRISMA се фокусира върху развитието и прилагането на стратегии за управление и оценка на риска, като основен принцип.


Основна цел

Основната цел на проект PRISMA е да тества между секторното извършване на оценка и разработване на стратегии за управление на риска , описани в наръчника MiSRaR. Второстепенните цели са свързани с управлението на риска на Европейско ниво и да асърчи обмена на обмена на ново знание между местни и регионални власти, както и на
нзаинтересованите страни. Европейският съюз разглежда настоящите предизвикателства свързани с риска и безопасността като водещ приоритет и предоставя финансова помощ за този проект осигурена от “Финансовите инструменти на Гражданска защита”.


Конференции

В тясно сътрудничество

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, ългария, Община Мирандела, Португалия и Градска управа Талин, Естония, организират три конференции, на тема“ Бъдещото на управление на риска в Европа”. Местните власти в ЕС все по‐често се сблъскват с рисковете за безопасност. Европейското и национално законодателство ги подпомага за разработването на стратегии за управлението на риска.Изпълнението на структурното управление на риска, свързано с пространственото планиране е по‐лесно да се каже от колкото да се направи. Трите конференции ще бъдат организирани с цел подпомагане на участниците в развитието на ехните собствени практики за управлението на риска, чрез обмяна на опит и знание в тази сфера.

Конференциите ще бъдат проведени както следва:

12 март 2014 Стара Загора, България

15 април 2014 Талин, Естония

15 май 2014 Авейро, Португалия


Бихме искали да поканим всички, които работят в сферата на управление на риска на местно и национално ниво в рамките на Европейския съюз. овече информация може да намерите на съответния сайт:
www.prismaproject.eu или чрез Рууд Худaйк, тел. +31 614 316 483

Проявявате ли интерес?

Проявявате ли интерес?Конференциите са насочени към всички участници в управлението на риска на местно, регионално и национално равнище в рамките на страните членки на ЕС. Максимален брой участници 50 души.

Вход свободен. Работен език на конференциите ще бъде английски език. Можете да се регистрирате за конференции на:

www.prismaproject.eu

Допълнителна информация и окончателната програма ще бъдат обявени през м. декември 2013.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...