Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Пета работна среща на местните заинтересовани страни по проект INNGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe

На 28.09.2018 (петък) от 11:00 в конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе петата работна среща със заинтересовани страни на местно ниво по горепосочения проект. Целта на проект INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на внедряването на иновации в МСП в селските райони, което да увеличи тяхната конкурентоспособност. На срещата присъстваха 16 експерти от финансови институции, академичните и научните среди, бизнеса и публичните институции.

Срещата започна с презентация на проекта и идентифицираните добри практики от страна на екипа на АРИР-Стара Загора след двете работни срещи за обмяна на опит в Унгария и регион Тесалия (Гърция) по-рано през годината. По време на срещата експерти АРИР-Стара Загора поставиха водеща теми относно подготовка за разработване и внедряване на пакет от мерки за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони.

Бяха дискутирани конкретни стъпки за идентифициране на добри практики и тяхното поетапно развитие в конкретни препоръки към отговорните инситуции у нас. Първата такава, която обедини участниците е пакет от предложение за насърчителни мерки за български компании, които са наградени със Seal of excellence за свои проектни предложения по програма Horizon 2020.

Идеята около, която се обединиха участниците в петата работна среща е, че е необходим подход, който да даде максимална гаранция, че мерките, които се предложат биха били максимално ефективни и обхващащи всички важни стейкхолдъри в процеса на своята имплементация.

В този смисъл подхода за подпомагане на финансирането на иновации да не се ограничи само до МСП от селските райони, но да бъде и актуален за МСП от цялата страна. Като финално заключение от срещата остана екипът на АРИР-Стара Загора да финализира пакетът от мерки за насърчаване на фирмите, които са спечелили Seal of Excellence и той да бъде изпратен до всички участвали в среащта за получаване на обратна връзка и оформяне на финална препоръчка. След това ще бъдат идентифицирани други добри практики, които да бъдат развити и представени на отговорните институции.

20180928 110402

20180928 114006

20180928 110329

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

30.10.2018 г.Обява за избор на подизпълнител с предмет "Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона", в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

30.10.2018 - Call for tender with subject "Ex-ante economic and social impact assessment of region’s decarbonisation”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed under INTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download docments /English/Процедура за избор на подизпълнител с предмет "Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони"в рамките на проект "Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони - INNOGROW", финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE /14.06.2016/

Покана 

Задание 

Договор с подизпълнител  


За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

magazine-startus

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...