Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Пета среща на заинтересованите страни в Стара Загора (България) за пети семестър на проекта GPP4Grwoth

get tget t

Срещата се проведе на 7-ми юни (петък) в заседателната зала на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора. На срещата присъстваха представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Търговско-промишлена палата Стара Загора, „Зелени Балкани" и Българска асоциация по рециклиране.

По време на срещата Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи презентация на проекта GPP4Growth, проблемите, които се обръщат към проекта, целите за тяхното решаване и постигнатото досега. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, които бяха зададени по време на срещата.

Потенциалните препоръки за мерки бяха разделени в три различни категории въз основа на техния подход към публичната администрация и бизнеса:

• Препоръки за мерки, които ще адресират необходимостта от повече информация относно зелените обществени поръчки както за публичната администрация, така и за бизнеса.

• Препоръки за мерки, които ще бъдат със стимулиращ характер за администрацията.

• Препоръки за мерки, които разглеждат въпроса с административния капацитет както в бизнес, така и в обществената администрация, който засяга участието в зелени обществени поръчки.

Всички мерки са все още в концептуални идеи, които следва да бъдат дискутирани с релевантни експерти от публичния, неправителствения и частния сектор. Конкретна интересна добра практика, която беше обсъдена е възможността за спестяванията направени от даден възложител чрез възлагане на зелени обществени поръчки да бъдат оставяни в бюджета на дадената институция и изпозлвани по направление за други зелени решения. Представителите на „Зелени Балкани" предоставиха разработена методология като препоръка по отношение на премахването на застрашени видове от многофамилни сгради, които предстои да бъдат санирани.

Всяка тема ще бъде обсъдена със съответната група заинтересовани страни и ще бъде разгледана в отделни дискусии. Предстои всички мерки да бъдат систематизирани в предложения, които да доведат до по-екфективно прилагане на зелените обществени поръчки.

Всички заинтересовани страни потвърдиха готовността си да присъстват на предстоящата финална международна работна среща.

IMG 6255

IMG 6252

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Нова процедура по ОПИК 2014 – 2020 подпомага създаване на Регионални Иновативни Центрове (РИЦ) – с богатия си опит в областта на иновациите и разработването на стратегии, Агенция за регионални икономическо развитие – Стара Загора е вашият полезен партньор в създаването на РИЦ.

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif