Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Бюлетин 2 м. май 2019 DeCarb

DeCarb         EU FLAG CMYK

В бюлетина ще прочетете: 

Партньорска среща в Испания
Срещи на заинтересовани страни
Добри практики
DeCarb в Румъния
Конференция за чиста енергия и енергийни инвестиции
Зелени инвестиции в регион Лудж
Предстоящи събития
Партньорска среща в Испания Срещи на заинтересовани страни Добри практикиDeCarb в РумънияКонференция за чиста енергия и енергийни инвестиции Зелени инвестиции в регион ЛуджПредстоящи събитияПроучвания и анализи

Относно проект DeCarb

Рамката на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г. определя три основни цели за 2030 г .: най-малко 40% намаляване на емисиите на парникови газове (от нивата от 1990 г.); най-малко 27% дял за възобновяема енергия и поне 27% подобряване на енергийната ефективност. Въгледобивният сектор на ЕС осигурява работни места на около 240 000 души. DeCarb поставя за цел да се справи с предизвикателството за свързване на прехода към чиста енергия с растеж и създаване на работни места в региони на ЕС с интензивен въгледобив.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...