Новини

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загора ще финансира Европейската комисия

unicef

В Община Стара Загора се реализация пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“ с подкрепата на УНИЦЕФ

Като партньор на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, община Стара Загора подписа споразумение за изпълнението на финансирания от Европейската комисия пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“.

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загора ще финансира Европейската комисия

0DA92F0F 1766 4238 B1C2 BBC4FE236889

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загораще финансира Европейската комисия 

Уебинар „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“

2

 

Българска агенция за инвестиции има удоволствието да Ви покани да участвате в уебинар на тема: „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“, който ще се проведе на 12 май 2021г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на следния линк за регистрация: https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg

За контакт и допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0888 351 936.

Уебинар „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти“

1

Българска агенция за инвестиции има удоволствието да Ви покани да участвате в уебинар на тема: „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти“, който ще се проведе на 11 май 2021 г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 10 май 2021 г. на следния линк за регистрация: https://zoom.us/webinar/register/WN_kMUCaOHKSCWxNqi3TplQkw

След регистрация ще получите имейл с потвърждение за участие в уебинара. (Join the webinar).

За контакт и допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0888 351 936.

Инициатива на MOVE.BG - Учебник по бъдеща история на България


Специален "Учебник по бъдеща история на Българияпредставя възможното положително развитие на страната ни през следващите три десетилетия, ако днес започнем ключови реформи, като планираме умно, дългосрочно и с визия Националния план за възстановяване и устойчивост, чрез който страната ни ще получи допълнителни 12 милиарда от механизма за възстановяване на Европа “Следващо поколение ЕС”. 

ОБЯВЯВА НА 21.04.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

logoSZ

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

 

ОБЯВЯВА НА 21.04.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА№ 1ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обява за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот 23.04.2021 г.

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

 

На 23.04.2021 г. от 10.00 часав Зала № 1 на Общината ще се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/-3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива: подземен паркинг, места за паркиране, бистро; партер: магазини, изложбена зала, арт – кафе; три надземни нива: офиси; терасовиден етаж: многофункционална зала.

О Б Я В А избор на външни независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти - 09.03.2021

logoSZ

О Б Щ И Н А   С Т А Р А  З А Г О Р A

    

О  Б  Я  В  А

процедура по документи за избор на външни независими оценителиили оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти.

Резултати от проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"

 

Резултати от проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.009, Приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса".

Постигнато е споразумение относно новите правила за регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите 7 години

• Намаляване на бюрокрацията чрез опростяване на целите и административните правила
• Въвеждане на хоризонтални принципи, засилване на синергията между отделните фондове
• Разходите в бюджета на ЕС ще трябва да са съобразени с принципа за забрана на нанасянето на значителни вреди
Във вторник законодателите на ЕС постигнаха предварително политическо споразумение за изразходването от държавите членки на регионални, кохезионни и социални фондове за периода 2021-2027 г.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search