Новини

Обръщение на проф. Ингрид Шикова по време на “НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА. на 28.09.2020г.

Имаме удоволствието да споделим с вас обръщението на проф. Ингрид Шикова, който тя направи по време на откриването на „НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА СМЕС“ - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА ЗА НИСКА ВЪГЛЕВОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Изказваме искрена благодарност на проф. Шикова за прекрасните думи!

Обръщението можете да прочетете ТУК.
The speech in English available HERE
Previous Next

Възможности за финансиране на проекти за подпомагане на прехода на регион Стара Загора към беземисионна икономика

На 29 септември 2020 г. в амфитеатралната зала на Регионална Библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора, се проведе обучение на тема "Възможности за финансиране на проекти за подпомагане на прехода на регион Стара Загора към беземисионна икономика". 

Време е за ускорено преустройство на въгледобивните региони.

Изключително интересен анализ по една особено актуална тема: Време е за ускорено преустройство на въгледобивните региони.
 
Можете да прочетете документа на български ТУК:
 
Анализът е изготвен от екип на CEPS в състав: Кристиан Егенхофер, Хорхе Нунес Ферер, Ирина Кустова и Юлиан Попов
 
 
Screenshot 5
 
 

България: изявление на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

Съвместно изявление на членовете на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права след проведената наскоро среща във връзка със ситуацията

в България:

На 28 август, Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (DRFMG) проведе заседание във връзка със ситуацията в България. Бяха изслушани редица участници. Заседанието беше проведено при закрити врата. Въпреки това няколко участници, както и други лица, които не участваха в заседанието, разпространиха подробности от дискусията.

В този контекст отбелязваме изявлението на българската прокуратура и на други участници. Всички изявления отразяват изключително и само техните наблюдения. Тези изявления съдържат твърдения, които не се споделят от DRFMG.

Фестивал на виното и културното наследство Августиада 2020 - 5 до 27 септември

logo avgustiada

Традиционният за Стара Загора Фестивал на виното и културното наследство Августиада 2020 ще проведе деветото си издание през тази година от 25 до 27 септември. Изложението се организира този път на открито на Античната улица в центъра на Стара Загора, при спазване на всички противоепидемични условия. И това издание ще бъде съпроводено с разнообразна културна програма с участието на Държавна опера Стара Загора и други музикални състави.

Тракийски университет гр. Стара Загора обявява допълнителен прием по посочените специалности

За повече информация се обадете на телефон: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552256; 0889 559989 или на www.uni-sz.bg

АРИР - Стара Загора стартира проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора"

На 28.07.2020 г. Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора стартира изпълнението на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора. 

Проектът е в изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Той е насочен към работа с основни заинтересовани страни в регион Стара Загора, определени въз основа на предварителен анализ, а именно земеделски производители, представители на туристическия сектор и компетентни структури в общини в област Стара Загора.

Предвижда се провеждане на информационна кампания, в рамките на която ще се представят възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора. Ще бъдат използвани най-подходящите комуникационни канали, определени въз основа на Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000, по-конкретно контакти "лице в лице" и посещения на терен на защитени зони. В резултат на проекта се очаква да започне процес на промяна на нагласите на населението към мрежата Натура 2000 и възприемането й като възможност, а не като ограничение за хората.

В крайна сметка, това ще доведе до изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.

Проектът ще допринесе и за изпълението на мерки от планове за управление на защитени зони, по-конкретно свързани с добри земеделски практики, устойчив туризъм и работа със заинтересованите страни, вкл.: - План за управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“, утвърден със Заповед № РД-785/27.11.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 96/09.12.2015 г.); - План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“, утвърден със Заповед № РД-223/22.04.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 37/17.05.2016 г.).

Проектът е на стойност 71 400,00 лв. и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2021 г. 

 

 

На 28.07.2020 г. АРИР - Стара Загора стартира изпълнението на проект  Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора, финансиран от ОПОС 2014 - 2021

OPOSНа 28.07.2020 г. АРИР - Стара Загора стартира изпълнението на проект Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загорас Договор № 

№ BG16M1OP002-3.019-0004-C01

Проектът е в изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Той е насочен към работа с основни заинтересовани страни в регион Стара Загора, определени въз основа на предварителен анализ, а именно земеделски производители, представители на туристическия сектор и компетентни структури в общини в област Стара Загора. Предвижда се провеждане на информационна кампания, в рамките на която ще се представят възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора. Ще бъдат използвани най-подходящите комуникационни канали, определени въз основа на Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000, по-конкретно контакти "лице в лице" и посещения на терен на защитени зони.

Среща на тема: „БИОИКОНОМИКАТА: УСТОЙЧИВАТА ИКОНОМИКА НА БЪДЕЩЕТО“

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес организира среща на тема:

„БИОИКОНОМИКАТА: УСТОЙЧИВАТА ИКОНОМИКА НА БЪДЕЩЕТО“.

Биоикономиката е ключът към осигуряването на хранителни ресурси, поддържане на екосистемите и справяне с климатичните промени. Като „възобновяемата част“ от кръговата икономика, тя може да осигури сцената за развитие на потенциала за иновации, био-базирани решения и екологични практики в селското стопанство.

Биоикономиката е желаната и логична стъпка за осигуряване на устойчиво бъдеще. Бизнесът -  предприемачи и иноватори, има възможността да се превърне в тласъка за създаването на това бъдеще.

Срещата ще се проведе на 15.07.2020 г., в сградата на Стопанска камара – Стара Загора /ул. „Екзарх Антим I-ви“ 28/. Моля, потвърдете присъствието на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 042 641 141.

Среща на бизнеса в Стара Загора и региона

На 18 юни от 10.00 ще се проведе дискусията Среща на бизнеса в Стара Загора от поредицата на 'Капитал Градове". Този път тя ще се излъчва онлайн, като желаещите могат да я следят безплатно, но след предварителна регистрация. 
 
В рамките на събитието ще се проведат два панела. В първия ще вземат участие г-н Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, както и представители на бизнеса: г-н Иван Цанков - изп. директор на "AIS България", Гълъбово; г-н Владимир Спасов, прокурист на "М+С Хидравлик", Казанлък; г-жа Мария Бойчева, Председател на Клуба на работодателя; д-р Румяна Грозева, изп. директор на АРИР-Стара Загора и член на БД на ИЗ Загоре, за да дискутират състоянието на бизнес климата след извънредното положение и какви са бъдещите планове. Във втория панел ще обсъдим бъдещия Общ устройствен план заедно с главния архитект Виктория Грозева и други експерти, както и ще коментираме как повлия ситуацията на инвестиционната програма на общината и на плановете на строителния бранш.
 
На сайта на събитието може да намерите допълнителна информация относно участниците и темите, както и линкове за регистрация и възможност да задавате предварително въпроси. 

"Капачки за бъдеще" / 20.06.2020 г.

Обществен дарителски фонд с подкрепата на партньори ще се включи в националната кампания за събиране на капачки в подкрепа на малките общински болници организирана от "Капачки за бъдеще".  Както и миналата година пунктът за събиране на капачки в Стара Загора ще бъде разположен на паркинга на магазин Парк Мол Стара Загора на  20.06.2020 /събота/ от 10:00 до 14:00 часа.  Тук можете да следите събитието във фейсбук.
 

Издание на в. Капитал за Стара Загора

По пътя на промяната

До 2030 г. областта трябва да се раздели в с въглищата. Периодът на трансформация е възможност за града да изгради и наложи нов имидж.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ БРОЙ ЗА СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search