Новини ОИЦ

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите в ОИЦ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувани списъци с допуснати и недопуснати до тест кандидати за управител и експертни длъжности в Областен информационен център – гр. Стара Загора проект „Изграждане на Областен информационен център в гр. Стара Загора”, финансиран по ОП „Техническа помощ 2007-2013 г.”, е допусната техническа грешка в заглавието.Виж цялата обява

Кандидати допуснати до интервю след проверка на проведения тест

Допуснати до интервю след проверка на проведения тест от кандидатите, класирани по документи до участие в обявения конкурс за експерти в ОИЦ - Стара Загора.Виж цялата обява

Кандидати за управител на ОИЦ допуснати до интервю след проверка на проведения тест

Допуснати до интервю след проверка на проведения тест от кандидатите, класирани по документи до участие в обявения конкурс за управител в ОИЦ - Стара Загора.  Интервюто ще се проведе на 29.09.2011 от 13,30 часа в сградата на Община Стара Загора – зала 1.

Допуснати кандидати за длъжност "Управител".

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на управител в ОИЦ

Основни задачи:
- планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
- контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
- координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
- контактува с представителите на медиите
- отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики. 
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Създаде се Областен информационен център

Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Стара Загора е създаден по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП "Техническа помощ". Община Стара Загора ще получи близо 500 000 лв. за реализацията на този проект, по който е водеща организация. С решение на Общински съвет-Стара Загора Община Стара Загора кандидатства за финансирането в партньорство с АРИР и Областна управа. 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search