Новини ОИЦ

Какво знаем за Споразумението за партньорство?

eufunds-june-2014

В последните дни на месец май Областен информационен център – Стара Загора проведе информационна кампания, посветена на Споразумението за партньорство с три открити приемни - пред ОИЦ, Регионална библиотека „Захари Княжески" и пред Община Стара Загора, стана ясно от дадената пресконференция на 09 юни 2014 г.

Анкетното проучване е част от обща инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България, които популяризират Кохезионната политика на Европейския съюз.

Какво представлява Споразумението за партньорство; какво е европейски проект; какво е бенефициент и какво е оперативна програма са само част от въпросите, с които провокираха минувачите.

ОИЦ – Стара Загора информира за важността на документа, наречен „Споразумение за партньорство", който задава стратегическите насоки за европейското развитие на страната ни през следващите седем години като пълноправен член на Европейския съюз.

ОПИТЪТ НА ИРЛАНДИЯ В УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 09.06.2014 г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на комплекс „Форум", ОИЦ – Стара Загора организира работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема „Европейски средства за местно развитие. Опитът на Ирландия".

Джон Бътлър, експерт местно развитие от Ирландия ще представи успешни практики и предизвикателства пред местното развитие на малките общини в Ирландия и как те се възползват от възможностите за привличане на европейски средства за развитието им. Ще се коментира използването на публично частното партньорство като инструмент за привличане на европейски средства и успешното им управление за развитие на местните общности.

13,8% ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 Г. Е ОТ ТУРИЗЪМ

eufunds111

Областният информационен център – Стара Загора в партньорство с Регионална библиотека „Захари Княжески" и исторически музей – Стара Загора проведе на 30 май 2014 г. Трета регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора", която представи успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

Конференцията бе открита от заместник кметът Иванка Сотирова и заместник областният управител Теодора Иванова, които поздравиха участниците и пожелаха Стара Загора успешно да използва своите предимства и туристически възможности и да увеличи посещаемостта на български и чужди туристи в областта.

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ /ИСУН/

На 03.06.2014 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала «Славейков» на община Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща – практически семинар за работа с модул „Електронни услуги за бенефициенти" на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

През новия програмен период 2014-2020 г. кандидатстването и отчитането на проекти по оперативни програми ще се осъществява основно по електронен път, което налага и навременно запознаване с възможностите на ИСУН за онлайн кандидастване и отчитане на проекти.

Мрежата от ОИЦ с нова кампания под надслов „Какво знаем за споразумението за партньорство“

Мрежата от 28 Областни информационни центъра стартира нова инициатива на европейска тематика под надслов „Какво знаем за Споразумението за партньорство".

Кампанията се реализира на два етапа в цялата страна. Първият етап ще се проведе в периода 28 – 30 май, когато Областен информационен център – Стара Загора ще организира изнесени щандове на комуникативни места в града. Гражданите ще могат да се включат активно в кампанията на щандовете пред офиса на ОИЦ – Стара Загора, пред Регионална библиотека „Захари Княжески" и пред общината,  като отговорят на въпроси свързани със Споразумението за партньорство. Експерти от ОИЦ – Стара Загора ще предоставят допълнителна информация по темата.

Всички участници в кампанията ще бъдат поощрени с интересни награди и информационни материали за еврофондовете и Европейския съюз.

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 30.05.2014 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора". На нея ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

През месец април в 5 /пет/ информационни срещи в областта ОИЦ – Стара Загора представи националната инициатива „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Над 150 ученици, студенти, безработни участваха в информационните срещи проведени в Тракийски университет, ГПЧЕ „Ромен Ролан", ПГСАГ „Лубор Байер" и дирекция „Бюро по труда" гр. Стара Загора.

Целта на тази информационна кампания беше да се запознаят младите хора с условията на националния конкурс за младежки проекти, който се организира от мрежата от  28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и протича под патронажа на вицепремиера Зинаида Златанова.

Общински служители от област Стара Загора се обучиха за електронно кандидатстване и отчитане на проекти

eufunds-4-2014

Представители на администрацията от Област Стара Загора, които работят по европейски проекти участваха в информационна среща – практически семинар за работа с информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/. Срещата беше организирана от Областен информационен център - Стара Загора.

През новия програмен период 2014-2020 г. кандидатстването и отчитането на проекти по оперативни програми ще се осъществява основно по електронен път, което налага и навременно запознаване с възможностите на ИСУН за онлайн кандидастване и отчитане на проекти.

СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна стартират националенконкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“. Кампанията има за цел да популяризира новите възможности за европейско финансиране през периода (2014-2020 г.) и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search