Новини ОИЦ

Привличането на туристи в област Стара Загора ще доведе до устойчиво развитие на областта

Проект „Античното наследство на Тракия" и „Долината на розите и тракийските царе", финансирани по ОП „Регионално развитие" бяха представени днес на работната среща с представители на местни, регионални и национални медии.

Калина Матева, координатор на проекта, представи изпълнявания от Община Стара Загора в партньорство с общините Нова Загора и Раднево проект „Античното наследство на Тракия". Целта на проекта е да се подкрепи и увеличи интереса към туристически атракции в тези общини. Продължителността на проекта е 24 месеца, общо допустимите разходи по проекта са 470 672.00 лв., а финансовият принос на кандидата е 5%.

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

На 20.03.2014 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Областен информационен център Стара Загора, бул. „М. М. Кусев" № 9 се организира работна среща с представители на местни, регионални и национални медии.

На срещата ще се представят изпълняваните проекти на община Стара Загора и на община Казанлък по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", финансирани по ОП „Регионално развитие". Поканени са да вземат участие и представители на общините – партньори по проектите.

В рамките на работната среща ще се предостави информация за предстоящата инициатива на мрежата от областни информационни центрове.

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА БЕШЕ С НОВ МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

eufunds-1

На 12 март Десислава Дойнова, студентка ІІ курс, специалност „Регионална икономика" в Тракийски университет, беше „Мениджър за един ден" на Областен информационен център – Стара Загора. Тя се запозна с дейността на центъра и взе участие в сутрешното обсъждане на задачите на екипа за деня.

ОИЦ – Стара Загора ще се включи в инициативата „Мениджър за един ден“

Областният информационен център – Стара Загора и мрежата от 28 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика ще се включат в инициативата „Мениджър за един ден". Събитието се провежда за тринадесета поредна година. Всяка година над 1000 ученици и студенти от цялата страна имат възможността да тестват своите умения и планират кариерното си развитие. Чрез националната инициатива младите хора се срещат с реалния бизнес като прекарват един ден във водещи български и международни компании. Въпреки, че са заедно само един ден, много от младежите и техните домакини продължават да поддържат връзка и след това. До момента, организаторите от „Джуниър Ачийвмънт България" са дали възможност на над 7000 ученици и студенти да заемат за ден различни позиции на мендижъри, в това число и на министри, а от 2012 г. има и позиция „Президент за един ден".

Партньорството – успешен механизъм за повишено усвояване на средства от ЕС

eufunds-f-2014

В проведената информационна среща – дискусия, под мотото „Заедно можем повече", организирана от ОИЦ – Стара Загора, в община Стара Загора се включиха над 15 представители на администрация, библиотеки,  НПО, медии и граждани.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И КАКВО НИ ПРЕДСТОИ?

На 26.02.2014 г. от 10.00 часа в зала № 2 на община Стара Загора, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща – дискусии на тема: „Какво постигнахме и какво ни предстои?".

Целта на събитието е с помощта на външен лектор - Васил Панчаров, изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, представители на местната общност да изведат наложили се в община Стара Загора  добри практики на обединяване на усилия и ресурси в привличане и управление на европейски средства от администрация, бизнес и граждански структури; да се идентифицират сфери, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти.

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПАРТНЬОР НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

eufunds-f2014

Над 100 представители на училища, детски градини, читалища, НПО и граждани участваха в съвместаната кампанията на Министеството на образованитето и науката и ОИЦ – Стара Загора за популяризиране на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

Лектори на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на МОН представиха основните приоритети и бенефициенти на бъдещата оперативна програма, която ще се изпълнява за първи път в България през периода 2014 – 2020 г. Основни приоритети на програмата ще са:

Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 13.02.2014 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала първи етаж на Регионална библиотека "Захарий Княжески" Областен информационен център –Стара Загора организира информационна среща на тема: Представяне на Оперативна програма „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
Експерти от Министерство на образованието и науката ще се представят новата оперативна програма: „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
На срещата експерти от Центъра за човешки ресурси ще предоставят информация за новата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И КАКВО НИ ПРЕДСТОИ?

На 11.02.2014 г. Областен информационен център - Стара Загора стартира цикъл от информационни срещи – дискусии на тема: „Какво постигнахме и какво ни предстои?”в общини от региона както следва:

  • 11.02.2014 г. – 10,30 часа – зала общинска администрация Чирпан;
  • 11.02.2014 г. – 14,00 часа – зала общинска администрация Опан;
  • 12.02.2014 г. – 10,00 часа – зала общинска администрация Мъглиж;
  • 12.02.2014 г. – 14,00 часа – зала общинска администрация Раднево;
  • 13.02.2014 г. – 11,00 часа – зала общинска администрация Гълъбово

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search