Програма EUTeens4Green: до 10 000 € за ръководени от младежи устойчиви дейности

Bulgarian 1

АРИР - Стара Загора информира за стартиралата отворена покана EUTeens4Green, финансиран от ЕС проект, който има за цел да засили включването на младите хора чрез действия, които ще подпомогнат процеса на преход към чиста икономика в техния регион.

Поканата предлага безвъзмездни средства до 10 000 евро за младежи, групи от младежи на възраст 15-24 години или асоциации, които ще управляват проекти за включване на младежки общност в зеления преход в територии, обхванати от Фонда за справедлив преход. 

При интерес за кандидатстване можете да се обърнете към експертите на АРИР - Стара Загора.