Тракийски университет гр. Стара Загора обявява допълнителен прием по посочените специалности

За повече информация се обадете на телефон: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552256; 0889 559989 или на www.uni-sz.bg

Държавна поръчка:

– Автотранспортна и земеделска техника

– Автоматика и компютърни системи

– Аграрно инженерство

– Агрономство

– Агрономство етеричномаслени култури

– Акушерка – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

– Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – ФТТ – Ямбол

– Екология и опазване на околната среда

– Електротехника

– Зооинженерство

– Медицинска сестра – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

– Медицински лаборант

– Рибовъдство и аквакултури

– Технология нахраните

 

Платено обучение в Стопански Факултет:

 -Аграрна икономика и търговия редовно, платено

 – Аграрна икономика и търговия задочно, платено

 – Регионална икономика и управление редовно, платено

 – Регионална икономика и управление задочно,платено

 – Местни финанси редовно, платено

 – Местни финанси задочно, платено

 – ИТ в икономиката редовно, платено

 – ИТ в икономиката задочно, платено

 

Вижте повече в сайта на университета