ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - ПРАХОВА, РУМЪНИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ  (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ (достъпен на английски език)