Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Новини ОИЦ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 22.10.2013 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“.

Работна среща "ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА – УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ"

На 29.10.2013 г. (вторник) от 13.45 часа в конферентна зала на Комплекс „Форум", Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора съвместно с Европа Директно – Стара Загора  организират работна среща с представители на местни, регионални и национални медии.

На срещата Георги Симеонов,  директор дирекция УРЕ – община Стара Загора ще представи Интергрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, разработен по Оперативна програма „Регионално развитие" и бъдещите проекти, които общината ще реализира през новия програмен период 2014-2020 г.

Опростени процедури по оперативните програми за новия програмен период искат бенефициенти от област Стара Загора

eufunds-11На проведените в Стара Загора и Казанлък информационни срещи - кръгли маси на тема „Научени уроци" бенефициенти по оперативните програми се обединиха около предложението за опростяване на процедурите по оперативните прогръми през новия програмен период. Събитията са част от националната инициатива „Научени уроци", която се реализира на територията на цялата страна чрез мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Целта на инициативата е да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти, финансирани от оперативните програми.

В двете събития участваха общо над 30 представители на общини, фирми, неправителствени организации, читалища, които работят с европейско финансиране.

Старозагорци оцениха високо европейските средства в областта за периода 2007-2013 г.

Повече от 300 граждани посетиха поредицата от открити приемни с изнесен информационен щанд, които Областен информационен център – Стара Загора проведе за времето от 10 до 19 септември. Открити информационни щандове бяха организирани на 10 и 12 септември пред офиса на ОИЦ, на 16 септември в ОУ „Христо Ботев", с. Опан и на 19 септември пред сградата на община Опан.

Кръгла маса по проблемите на етническата толерантност на българските работодатели

На 17 септември 2013 г. в Зала 1 на хотел Верея от 10.00 часа ще се проведе кръгла маса по проблемите на етническата толерантност на българските работодатели, организирана от социална фондация "Инди Рома". По време на форума ще бъде споделен опитът на чешките експерти в тази област Шарка Полова и Даниел Якищ, които гостуват за седмица на Социална фондация "Инди - Рома 97".

ДЕЦАТА НА СТАРА ЗАГОРА – ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

eufunds7

Лятото е време за отдих, приятни емоции и забавления за децата и учениците на град Стара Загора. ОИЦ – Стара Загора се включи като партньор в организираните от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Стара Загора инициативи на „Ваканция 2013".

В последният ден на месец юли ОИЦ – Стара Загора посрещна ученици от различни възрасти и училища, като с презентации и ролеви игри представи информация за Европейския съюз и ролята му за всеки гражданин на страната.

ПОДПИСАНО ПЪРВО СПОРАЗУМЕНИЕ В СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

При проведена среща в офиса на ОИЦ – Стара Загора с ръководителя на екип на проектния мениджър инж. Севдалина Джабарска стана ясно, че в Стара Загора е първата сграда в Югоизточен район на планиране с подписано споразумение по проект „Енергийно обновяване на българските домове". Тя се намира близо до парк „Аязмото" на ул."Света Троица"№ 190.

Очаква се в следващите дни да бъдат подписани споразумения и с още две сгради в града, за които са изготвени предварителните бюджети.

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА

Полезна информация за Европейския съюз и актуални възможности за учене, стажове и участие в проекти! Забавни електронни игри, от които ще научите много за Европа и европейците!

Заповядайте на място всеки ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа! Търсете информация, четете, играйте на мулти-тъч устройствата – интересният начин да докоснете Европа!

Стара Загора, бул. „Методи Кусев" № 9

Възможности за финансиране на общински проекти за детски градини по компонент 2 „Деца в риск" на програма BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

eufunds2

Днес, 17.07.2013г., експерти от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Областен информационен център – Стара Загора представиха в община Стара Загора възможности за финансиране на общински проекти за детски градини по компонент 2 „Деца в риск" на програма BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Пресконференция за възможности за финансиране на проекти по програма BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

На 17.07.2013 г. /сряда/ в 10,00 часа в зала 1 на община Стара Загора ще се проведе пресконференция във връзка с актуални възможности за финансиране на проекти по програма BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. По нея общини и сдружения на общини могат да кандидатстват за финансиране на стойност между 200 000 евро и 250 000 евро.

Мащабно проучване сред бенефициенти, което ще премине под мотото „Научени уроци"

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви началото на мащабно проучване сред бенефициенти, което ще премине под мотото „Научени уроци". Целта на инициативата, която се изпълнява на територията на цялата страна от мрежата от областни информационни центрове, е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРИКЛЮЧИ ЧЕТВЪРТИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/szedabg/public_html/images/stories/oic-stara-zagora/eufunds.jpg

eufunds

През месеците юни и юли екип от ОИЦ – Стара Загора посети малки населени места от 11 – те общини на Област Стара Загора. Над 300 безработни лица, пенсионери, представители на бизнеса и широката общественост посетиха организираните информационните срещи, които преминаха под мотото  „За да можем повече, трябва да знаем“. На срещите  бе представена дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ – Стара Загора през 2013 година.

КОНКУРС ЗА ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

3379

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази връзка Златанова съобщи още, че днес стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.

ВТОРИ ЕТАП ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

На 25 юни 2013 г. се проведе публично обсъждане на проекта на Общински план за развитие на Стара Загора за периода 2014 – 2020 г. Това е основния инструмент за управление на Стара Загора, който ще определя посоката на развитие на общината през следващите седем години. Срещата се организира от Община Стара Загора в партньорство с Областен информационен център. В нея взеха участие над 50 представители на администрацията, Общински съвет, НПО, бизнеса, държавни структури, много кметовете и кметски наместници на населените места.

Стъпки при изпълнение на одобрен проект и често допусканите грешки при управлението му

В поредната  информационна среща през месец юни с представители на читалища от Област Стара Загора в Регионална библиотека "Захарий Княжески", експерти  от ОИЦ – Стара Загора представиха стъпките при изпълнение на одобрен проект и често допусканите грешки при управлението му.

ЧАС ПО ЕВРОПА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Ученици от шести клас на СОУ „Васил Левски“ заедно с техния преподавател Геновева Георгиева посетиха Областен информационен център – Стара Загора и се насладиха на интерактивен час за Европейския съюз.

Учениците се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ – Стара Загора през 2013 година.

Срещи по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Стара Загора

Втора информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове" в гр. Стара Загора

* 29.05.2013 г. (сряда) в залата на СОУ „Железник", от 18.00 часа
* 30.05.2013 г. (четвъртък) в залата на Общински съвет Стара Загора (Зала „П.Р.Славейков") от 18.00 часа
* 31.05.2013 г. (петък) в залата на Общински съвет Стара Загора (Зала „П.Р.Славейков") от 18.00 часа

Отворени врати в професионални гимназии от област Стара Загора

През месец май някои професионалните гимназии от област Стара Загора организират дни на отворените врати, в рамките на които деца и родители ще се запознаят с учителите, условията за обучение в училищата, начина на преподаване. Дни на отворени врати ще имат следните професионални гимназии:

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На проведената на 30 април 2013 г. работна среща с представители на местни, регионални и национални медии в ОИЦ - Стара Загора се обсъдиха въпроси за важността на кариерното ориентиране в училищното образование. Гости на срещата бяха представители на Центъра за кариерно ориентиране - Стара Загора, преподаватели от  Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Търговската гимназия в града както и експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси - София.

Работна среща "Новият програмен период 2014-2020 година"

На 30.04.2013 г. от 10.30 часа в Областен информационен център Стара Загора, бул. „М. М. Кусев" № 9 се организира работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Новият програмен период 2014-2020 година".

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

На 10 април в зала „Славейков" в сградата на общината, се проведе среща - дискусия, на която  бяха представени резултатите от подготвените ситуационен и SWOT  анализ на Общинския план за развитие на Стара Загора за периода 2014 - 2020 г. Анализът е  важна част от работата по подготовка на плана и предпоставка за правилното идентифициране на целите и приоритетите му. Срещата се организира от община Стара Загора в партньорство с Областен информационен център. В нея взеха участие над 70 представители на администрацията, Общински съвет, НПО, представители на бизнеса, държавни структури, голяма част от кметовете и кметски наместници на населените места в общината.

На 75% ще се увеличи БФП от стойността на бюджета за енергийно обновяване

Управляващият орган на ОПРР стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г., в рамките на която да вземе решение да бъде увеличена безвъзмездната финансова помощ на 75% от стойността на бюджета за енергийно обновяване за всяка одобрена за финансиране по проекта сграда. Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост.

Информационна кампания „Европейски средства за местните общности"

Областният информационен център Стара Загора организира през месец април информационна кампания в малките населени места в област Стара Загора на тема: „Европейски средства за местните общности". Срещите ще се проведат в следния график:

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ИЛИЯНА ЦАНОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще даде началото на национална информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020" в Монтана. Кампанията ще продължи със събития на територията на всички райони за планиране.

МЯСТОТО НА СЕЛАТА В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Областен информационен център - Стара Загора съвместно с община Стара Загора проведе информационна среща с кметове и кметски наместници от общината във връзка с разработването на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. 

На срещата бе представена дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ - Стара Загора през 2013 година.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020

„Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година" беше темата на проведена информационна среща в община Стара Загора. На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Стара Загора, кметове и кметски наместници, училища, НПО, медии.

Информационна среща на тема: „Как да разработим успешно проектно предложение?"

На 22.02.2013 г. от 13.30 часа в залата на РЗИ - Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: Как да разработим успешно проектно предложение?". На срещата ще бъде представена информация за етапите на проектния цикъл, за елементите на формуляра за проектно предложени, ще се разгледат конкретни примери за правилно разбиране на отделните елементи на проектното предложение.

РАБОТНА СРЕЩА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

На 19.02.2013 г. в община Стара Загора  се проведе работна среща с общините от южна България по въпросите за деинституционализацията на деца от домове за медико-социални грижи, организирана от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, съвместно с Областен информационен център - Стара Загора. 

Кандидатстване по грантова схема «На път»

Областен информационен център Стара Загора предлага на Вашето внимание информация във връзка с възможността да кандидатствате по грантова схема «На път» към Агенция по заетостта Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Проектните предложения се подават до 08 февруари 2013 г. по електронен път в информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/ или на ръка в ДБТ на областните градове.
Общ бюджет на грантовата схема: 20 485 201 лева.

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

През месец септември 2012 г. Областният информационен център Стара Загора организира поредица информационни срещи на тема: „Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г." в общини от област Стара Загора:
  • 13.09.2012 г. – 13.30 часа – Община Раднево – Зала 315 Общинска администрация
  • 18.09.2012 г. – 10.00 часа – Община Братя Даскалови – Зала Общинска администрация;
  • 20.09.2012 г. – 13.30 часа – Община Мъглиж – Зала Общинска администрация;
  • 25.09.2012 г. – 13.30 часа – Община Опан – Зала Общинска администрация;
  • 27.09.2012 г. – 13.30 часа – Община Николаево – Зала Младежки дом

Кандидати за управител на ОИЦ допуснати до интервю след проверка на проведения тест

Допуснати до интервю след проверка на проведения тест от кандидатите, класирани по документи до участие в обявения конкурс за управител в ОИЦ - Стара Загора.  Интервюто ще се проведе на 29.09.2011 от 13,30 часа в сградата на Община Стара Загора – зала 1.

Допуснати кандидати за длъжност "Управител".

Кандидати допуснати до интервю след проверка на проведения тест

Допуснати до интервю след проверка на проведения тест от кандидатите, класирани по документи до участие в обявения конкурс за експерти в ОИЦ - Стара Загора.Виж цялата обява

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите в ОИЦ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувани списъци с допуснати и недопуснати до тест кандидати за управител и експертни длъжности в Областен информационен център – гр. Стара Загора проект „Изграждане на Областен информационен център в гр. Стара Загора”, финансиран по ОП „Техническа помощ 2007-2013 г.”, е допусната техническа грешка в заглавието.Виж цялата обява

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики. 
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на управител в ОИЦ

Основни задачи:
- планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
- контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
- координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
- контактува с представителите на медиите
- отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Община Стара Загора обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в ОИЦ

Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА

Създаде се Областен информационен център

Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Стара Загора е създаден по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП "Техническа помощ". Община Стара Загора ще получи близо 500 000 лв. за реализацията на този проект, по който е водеща организация. С решение на Общински съвет-Стара Загора Община Стара Загора кандидатства за финансирането в партньорство с АРИР и Областна управа. 

Управлението на европейски средства в област Стара Загора - опит и предизвикателства

На 26.10.2012 г. Областният информационен център - Стара Загора проведе Регионална конференция на тема „Управлението на европейски средства в област Стара Загора - опит и предизвикателства".

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – ОПИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

26 октомври, 2012, комплекс „Верея"

Предварителна програма

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80