Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПРОГРАМА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 02.12.2016 г. в 9.15 часа в детския отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора ще се проведе пресконференция на Областния информационен център – Стара Загора във връзка с петата регионална годишна конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".

В пресконференцията ще вземе участие г-н Жири Карасек, старши консултант в Център за енергийна ефективност SAVEn, Прага, който ще сподели опита на Република Чехия при използването на ЕСКО договорите като възможност за общините и бизнеса за финансиране на дейности за повишаване енергийната ефективност.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Регионална конференция

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

2 декември 2016, Регионална библиотека „Захарий Княжески"

Предварителна програма

09:15 – 09:45 Пресконференция

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30 Официално откриване

 Емил Христов, Председател, Общински съвет Стара Загора

 Георги Ранов, Областен управител

 Петя Ацинова, управител

10:30 – 11:30 Панел 1: Енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради

Модератор: Севдалина Джабарска

управител, Енерджи сейвинг ЕООД

 Енергийна ефективност - настояще и бъдеще

Севдалина Джабарска, управител „Енерджи сейвинг" ЕООД

 Изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Елица Михайлова, началник отдел „Стратегии и програми", МРРБ

 Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Стара Загора

Радка Михайлова, главен експерт „Регионално развитие и териториално устройство", Областна управа, Стара Загора

 Успешни проекти за повишаване енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради в община Стара Загора

Мирослава Шопова, главен експерт, дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция", община Стара Загора

11:30 – 11:45 Дискусия

11:45 – 12:15 Кафе пауза

12:15 – 13:15 Панел 2: Енергийна ефективност и бизнес развитие

Модератор: Христослава Георгиева

управител, Дениси Консулт ЕООД

 Ролята на реализираните проекти за ЕЕ за повишаване конкурентоспособността на бизнеса и икономическото развитие на региона

Георги Георгиев, старши експерт, Сектор „ФПСО", отдел Отдел "Мониторинг и финансово управление", ГД„ Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

 Проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на НОВОТЕХПРОМ ООД

Стефан Шоселов, управител, НОВОТЕХПРОМ ООД

 Възможности за повишаване на енергийната ефективност на предприятията по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Калин Маринов, Зам.главен директор, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

 Възможности за финансиране на проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" Димитър Дуков, Изпълнителен директор, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

13:15 – 13:30 Дискусия

13:30 – 14:00 Панел 3: Иновационни подходи в сферата на енергийната ефективност и обществено развитие

Модератор: Петя Ацинова,

Управител, ОИЦ – Стара Загора

 Пасивни сгради в България – основни принципи и реализирани проекти

Драгомир Цанев, заместник директор на Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект"

 Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в Република Чехия

Иржи Карасек, старши консултант, Център за енергийна ефексивност SEVEn, Прага, Република Чехия

14:00 – 14:15 Дискусия и закриване

14:15 – 15:30 Коктейл

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif