Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На проведената работна серща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи напредъка по оперативните програми в област Стара Загора от началото на програмния период до момента.

Към 13 февруари 2017 г. сключените договори по оперативните програми в Старозагорска област са 111, с общ бюджет 78 569 553 лева, разпределени по програми както следва:

  • ОП „Развитие на човешките ресурси” - 32 проекта, на обща стойност
    9 267 765 лева;
  • ОП „Храни” - 9 проекта, 208 190 лева;
  • ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 59 проекта, 50 165 572 лева;
  • ОП „Региони в растеж” - 6 проекта, 10 140 063 лева;
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 3 проекта, 876 402 лева;
  • ОП „Добро управление” - 1 проект, 499 990 лева;
  • ОП „Околна среда“ – 1 проект, 7 411 571 лева.

Експертите от центъра запознаха участниците в срещата с отворените процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Развитие на социалното предприемачество“ и „Подкрепа за предприемачество“. Общият бюджет по първата отворена процедура е 15 000 000 лева, а по втората е 5 000 000 лева.

Допустими кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ са: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги и НПО. Докато по процедурата „Подкрепа за предприемачество“ могад да кандидастват: центрове за развитие на предприемачеството, включително НПО и търговци, регистрирани по Търговския закон; социални партньори - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, Асоциация на индустриалния капитал /АИК/, БСК, БТПП, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/; финансови институции.

По двете отворени процедури се кандидатства електронно чрез ИСУН като крайните срокове за подаване на проекти предложениа са съответно:

-          03.04.2017 г. за процедурата „Развитие на социалното предприемачество“;

-          05.04.2017 г. за процедурата „Подкрепа за предприемачество“

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...