Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На проведената работна серща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи напредъка по оперативните програми в област Стара Загора от началото на програмния период до момента.

Към 13 февруари 2017 г. сключените договори по оперативните програми в Старозагорска област са 111, с общ бюджет 78 569 553 лева, разпределени по програми както следва:

 • ОП „Развитие на човешките ресурси” - 32 проекта, на обща стойност
  9 267 765 лева;
 • ОП „Храни” - 9 проекта, 208 190 лева;
 • ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 59 проекта, 50 165 572 лева;
 • ОП „Региони в растеж” - 6 проекта, 10 140 063 лева;
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 3 проекта, 876 402 лева;
 • ОП „Добро управление” - 1 проект, 499 990 лева;
 • ОП „Околна среда“ – 1 проект, 7 411 571 лева.

Експертите от центъра запознаха участниците в срещата с отворените процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Развитие на социалното предприемачество“ и „Подкрепа за предприемачество“. Общият бюджет по първата отворена процедура е 15 000 000 лева, а по втората е 5 000 000 лева.

Допустими кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ са: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги и НПО. Докато по процедурата „Подкрепа за предприемачество“ могад да кандидастват: центрове за развитие на предприемачеството, включително НПО и търговци, регистрирани по Търговския закон; социални партньори - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, Асоциация на индустриалния капитал /АИК/, БСК, БТПП, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/; финансови институции.

По двете отворени процедури се кандидатства електронно чрез ИСУН като крайните срокове за подаване на проекти предложениа са съответно:

-          03.04.2017 г. за процедурата „Развитие на социалното предприемачество“;

-          05.04.2017 г. за процедурата „Подкрепа за предприемачество“

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

 

С удоволствие, радост и известна доза изненада Ви поздравяваме по повод Вашата 20-годишнина. Кога минава 20 години...! Макар че като погледнем назад... останаха много интересни съвместни събития, нови знания, хубави спомени, много нови приятелства и партньорства...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

  И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...