Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ИНТЕРЕС КЪМ ТЕМАТА ЗА „ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ“ ОТ БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В СТАРА ЗАГОРА

eufunds -6-2017-1

На проведените две информационни срещи на 12 и 13 юни в Стара Загора на тема „Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „De minimis" за постигане на съотвествие с режима на държавните помощи по проекти" присъстваха общо над 30 представители на бизнеса и служители на общинска администрация Стара Загора, Чирпан, Раднево, Братя Даскалови и Мъглиж.

Лекторът Добромир Тенев започна информационните среща с въведение в терминологията и правната рамка на режимите за държавни помощи. След това продължи по темата за минимална помощ и задълженията на администраторите при изпълнение на мерки за минимална помощ. Г-н Тенев акцентира върху необходимостта бизнесът и администрацията да идентифицират правилно мерките като държавна или минимална помощ, да търсят подходящия режим, съгласно който помощта да бъде отпусната, както и администрациите да изпълняват задълженията си като администратори на помощи. Неразпознаването на режима води до неспазване на задълженията, които всеки администратор следва да изпълни към Министерството на финансите по отношение процедурите по уведомяване.

Лекторът използва в презентацията си множество конкретни примери с цел разбираемост и онагледяване на материята.

Такива специализирани информационни срещи са изключително полезни за обогатяване на знаията на представителите на бизнеса и повишаване на професионализма на служителите с оглед нарастващите задължения и отговорности на администрацията.

Експертите от „СИБАНК" EАД и Банка „ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД запознаха присъстващите в двете срещи с Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия", която предоставя на бизнеса кредити с гаранция. Кредитите по програмата могат да бъдат оборотни и инвестиционни, могат да се комбинират и с други финансови инструменти в зависимост от потребностите на всеки конкретен бизнес.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

eufunds-6-2017-2

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...