Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ШЕСТА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 23.11.2017 г. от 09,30 часа в конферентна зала на Международен младежки център, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 55 ще се проведе шеста регионална годишна конференция на тема „За да живеем и работим в България ". Събитието е насочено преди всичко към активни млади хора от региона. Те ще имат възможност в тематични работни групи да дискутират какво трябва да се промени и какво самите те могат да сторят, за да бъде за тях страната ни по-добро място за живот и работа.

Модератори на групите ще бъдат също млади хора с интерес към съответните теми: образование и квалификация; културна среда и културна идентичност; жизнена среда; трудова реализация. Ще участват и младежи от Европейска доброволческа служба, работещи в Стара Загора, както и успели млади българи, завърнали се в страната след обучение и/или работа в чужбина, които ще споделят опит за успешни инициативи в други европейски страни.

Работна група, посветена на европейските младежки политики ще събере представители на общини, институции и организации, ангажирани с темата. Господин Йонас Агдур, председател на УС на Европейската асоциация на младежките центрове и сдружението на младежките центрове в Швеция ще представи опита на Швеция и приоритетите на Европейския съюз в тази сфера.

Ще бъдат изведени инициативи и дейности, които младежите сами могат да реализират. Те ще бъдат представени на местните власти и могат да поставят началото на нови съвместни дейности за създаване желаните условия за живот и работа на младите хора у нас.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Регионална конференция „За да живеем и работим в България"

Програма

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:15 Официално откриване

 Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора

 Гергана Микова, областен управител

 Георги Симеонов, ръководител проект

10:15 – 10:45 Разясняване правилата на работа и разпределение по групи

10:45 – 12:00 Работа по групи

 Образование и квалификация

Модератор: Милена Илиева, Тракийски университет

 Културна среда и културна идентичност

Модератор: Емил Гиргинов, методист, Регионална библиотека „Захарий Княжески"

 Жизнена среда

Модератор: Дончо Дончев, психолог

 Трудова реализация и условия на труд

Модератор: Минчо Николов, психолог

 Европейски младежки политики и работа с младите хора (за представители на общини, институции и организации с интерес в сферата)

Презентатор: Йонас Агдур, Председател на УС на Европейската асоциация на младежките центрове и сдружението на младежките центрове в Швеция

Модератор: Георги Симеонов, директор дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция", община Стара Загора

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 13:45 Панелна сесия: Представяне на резултатите от работа по групи и чужд опит по съответните теми от млади българи, върнали се в страната след обучение и/или работа в чужбина и гости от други страни

Модератор: Симос Николиадис, MA, MSc, Директор по учебната

част, Образователен институт "Еноси", Атина, Гърция

13:45 – 14:00 Закриване

14:00 – 14:30 Пресконференция: Представяне на обобщените резултати от работата на конференцията

14:30 – 15:30 Коктейл

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...