Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ТРИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На проведената работна среща с представители на местни, регионални и национални медии Георги Симеонов, директор дирекция УРЕ – община Стара Загора запозна участниците в срещата с Интергрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, разработен по Оперативна програма „Регионално развитие“ и бъдещите проекти, които общината ще реализира през новия програмен период 2014-2020 г.

Три са избраните зони за въздействие в интегрирания план за градско възстановяване и развитие:

  • Зона с преобладаващ социален характер, която включва кв. Железник, кв.Три чучура, кв.Три чучура север, кв.Три чучура юг и кв.Казански. Планираният бюджет за реализиране на бъдещи проекти е 209 085 хил. лв.;
  • Зона с публични функции с висока обществена значимост, включваща централна градска част, парк „Митрополит Методи Кусев /Аязмо/ и Станционна градина. Предвиденият бюджет за зоната е 241 765 хил. лв.;
  • Зона с потенциал за  икономическо развитие, включваща Индустриална зона изток и Индустриална зона запад, като средствата предвидени за тази зона са в размер на 301 478 хил. лв.

 „През новия програмен период в Стара Загора ще се реализират значими проекти, които ще допринесат градът ни да се превърне в проспериращ културен, административен, транспортен и университетски център“ – сподели пред журналистите г-н Симеонов.

По темата за ролята на Европейската сметна палата при осъществяване на контрол върху изразходването на европейски средства, в работната среща взе участие Илиана Иванова, представител на институцията.

Всяко изразходвано евро от бюджета на Европейския съюз подлежи на одит и контрол, което определя важната роля на палатата. Г-жа Иванова обясни, че се  одитират както националните органи и системите за контрол на страните-членки като цяло, така и бенефициенти по проекти, финансирани от Европейския съюз до най-малките фирми, организации и отделни фермери.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

eufunds.bg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...