Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 22.11.2013 г. от 09,30 часа в зала 1 на Комплекс „ВЕРЕЯ", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „ХОРИЗОНТ 2020". На нея ще бъдат представени резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът, местните общности и общините от област Стара Загора през първия програмен период на членството на страната ни в Европейския съюз.

Своите успехи и проблемите при управление на европейски средства ще представят представители на организации и институции. Успешният опит и научените уроци на Полша ще сподели Агнешка Островска, международен експерт в сферата на управление на европейски фондове. Експерти от Министерството на регионалното развитие и Министерството на земеделието и храните ще запознаят участниците в конференцията с две от най-важните програми за развитието на местните общности през новия програмен период – ОП „Региони в растеж" и Програма за развитие на селските райони. Ще бъдат представени и резултатите от кампанията на мрежата от областни информационни центрове „Научени уроци" – най-често срещаните проблеми и предложенията за промени на процедурите при управление и отчитане на проекти

В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция «ХОРИЗОНТ 2020»

22 ноември, 2013, комплекс „Верея"

Програма

09:15 – 09:45 Пресконференция

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30 Официално откриване

> Живко Тодоров, Кмет на община Стара Загора

> Живка Аладжова, Областен управител

> Георги Симеонов, Ръководител проект

Представяне на резултатите от работата на Областен информационен център – Стара Загора

10:30 – 11:45 ПАНЕЛ 1: Област Стара Загора през първия програмен период на България в Европейския съюз

Модератор: Петя Ацинова

> Постигнати резултати в управлението на европейски средства в област Стара Загора през периода 2007 – 2013 г.

Татяна Кирилова, Главен секретар, Областна управа, Стара Загора

> Община Чирпан и европейските фондове през програмен период 2007 – 2013 г.

Светла Дончева, главен експерт „Европейски програми и проекти, община Чирпан

> «Повишаване конкурентоспособността на Булметал АД чрез привличане на средства от еврофондовете»

Евгения Гърдева, Булметал АД, Гурково

> Успешни проекти в І ОУ «Св. Паисий Хилендарски», град Гълъбово

Тянка Кърджилова, директор и Мариана Палазова, преподавател

> Европейска подкрепа реализиране на местни политики за закрила и развитие на децата с участието на гражданското общество

Анастасия Василева, председател на УС, сдружение „Алтернатива 55"

11:45 – 12:00 Дискусия

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 13:15 ПАНЕЛ 2: Научени уроци

Модератор: Георги Симеонов

> Инициатива «Научени уроци»

Представител на Централен информационен и координационен офис, Администрация на МС

> «Уроци за напреднали»

Агнешка Островска, международен експерт, Полша

13:15 – 13.45 Дискусия

13:45 – 14:15 ПАНЕЛ 3: Хоризонт 2020

Модератор: Георги Симеонов

> Представяне на ОП «Региони в растеж»

Евелина Стоянова, държавен експерт, Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», МРР

> „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – възможности за подпомагане"!

Милен Кръстев, Старши експерт, отдел „Мерки по ос 1" Дирекция „Развитие на селските райони", Министерство на земеделието и храните

14:15 – 14:45 Дискусия и закриване на конференцията

14:45 – 16:00 Коктейл

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...