Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 22.11.2013 г. от 09,30 часа в зала 1 на Комплекс „ВЕРЕЯ", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „ХОРИЗОНТ 2020". На нея ще бъдат представени резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът, местните общности и общините от област Стара Загора през първия програмен период на членството на страната ни в Европейския съюз.

Своите успехи и проблемите при управление на европейски средства ще представят представители на организации и институции. Успешният опит и научените уроци на Полша ще сподели Агнешка Островска, международен експерт в сферата на управление на европейски фондове. Експерти от Министерството на регионалното развитие и Министерството на земеделието и храните ще запознаят участниците в конференцията с две от най-важните програми за развитието на местните общности през новия програмен период – ОП „Региони в растеж" и Програма за развитие на селските райони. Ще бъдат представени и резултатите от кампанията на мрежата от областни информационни центрове „Научени уроци" – най-често срещаните проблеми и предложенията за промени на процедурите при управление и отчитане на проекти

В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция «ХОРИЗОНТ 2020»

22 ноември, 2013, комплекс „Верея"

Програма

09:15 – 09:45 Пресконференция

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30 Официално откриване

> Живко Тодоров, Кмет на община Стара Загора

> Живка Аладжова, Областен управител

> Георги Симеонов, Ръководител проект

Представяне на резултатите от работата на Областен информационен център – Стара Загора

10:30 – 11:45 ПАНЕЛ 1: Област Стара Загора през първия програмен период на България в Европейския съюз

Модератор: Петя Ацинова

> Постигнати резултати в управлението на европейски средства в област Стара Загора през периода 2007 – 2013 г.

Татяна Кирилова, Главен секретар, Областна управа, Стара Загора

> Община Чирпан и европейските фондове през програмен период 2007 – 2013 г.

Светла Дончева, главен експерт „Европейски програми и проекти, община Чирпан

> «Повишаване конкурентоспособността на Булметал АД чрез привличане на средства от еврофондовете»

Евгения Гърдева, Булметал АД, Гурково

> Успешни проекти в І ОУ «Св. Паисий Хилендарски», град Гълъбово

Тянка Кърджилова, директор и Мариана Палазова, преподавател

> Европейска подкрепа реализиране на местни политики за закрила и развитие на децата с участието на гражданското общество

Анастасия Василева, председател на УС, сдружение „Алтернатива 55"

11:45 – 12:00 Дискусия

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 13:15 ПАНЕЛ 2: Научени уроци

Модератор: Георги Симеонов

> Инициатива «Научени уроци»

Представител на Централен информационен и координационен офис, Администрация на МС

> «Уроци за напреднали»

Агнешка Островска, международен експерт, Полша

13:15 – 13.45 Дискусия

13:45 – 14:15 ПАНЕЛ 3: Хоризонт 2020

Модератор: Георги Симеонов

> Представяне на ОП «Региони в растеж»

Евелина Стоянова, държавен експерт, Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», МРР

> „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – възможности за подпомагане"!

Милен Кръстев, Старши експерт, отдел „Мерки по ос 1" Дирекция „Развитие на селските райони", Министерство на земеделието и храните

14:15 – 14:45 Дискусия и закриване на конференцията

14:45 – 16:00 Коктейл

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...