Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

50 % СА РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

eufunds-26n

Областният информационен център – Стара Загора проведе на 22 ноември 2013 г. втора регионална годишна конференция на тема „Хоризонт 2020“, която представи резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът, местните общности и общините от област Стара Загора през първия програмен период на членството на страната ни в Европейския съюз.

Конференцията бе открита от председателя на Общински съвет Стара Загора г-н Емил Христов, който поздрави участниците в конференцията и пожела област Стара Загора да продължи да бъде сред водещите в успешното управление на европейски средства за местно и регионално развитие.

В конференцията взеха участие кметове, председатели на общински съвети, бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения от региона.

За периода 2007 – 2013 г. България е договорила 110% от средствата по оперативни програми, а реално изплатените суми към бенефициенти са 49,77%, стана ясно от презентацията на Областна администрация Стара Загора за управление на европейските средства в област Стара Загора. Област Стара Загора остава на пето място след областите Бургас, Пловдив, София, Варна по усвоени евросредства по Оперативните програми със сключени 255 договора на стойност 412 307 416 лева.

Успехите и проблемите при управление на европейски средства споделиха община Чирпан,  представители на I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Гълъбово, бизнесът, в лицето на Булметал АД и НПО сектора в лицето на сдружение „Алтернатива 55“. Специален гост на конференцията беше Агнешка Островска, международен експерт в сферата на управление на европейски фондове от Полша.

Гостът на конференцията Агнешка Островска сподели опита на Полша в усвояването на европейски средства като представи, че за периода 2007 – 2013 г. Полша е получила 69 млрд. евро за кохезионна политика, като от тях са договорени 80%. Сред ефектите на използването на европейските фондове през периода 2007-2013 г са 10,5 хил. км нови или модернизирани пътища, включително 1302 км магистрали, 1,5 хил. км модернизирани железопътни линии.

Представителят на Централен информационен и координационен офис представи резултатите от инициативата „Научени уроци“, осъществена от 28-те областни информационни центрове, която имаше за цел да очертае срещаните трудности на бенефициентите при реализирането на проекти по ОП. След обобщение на данните като трудности се посочиха продължителният период от кандидастване до реализиране на проектите; честите промени в нормативните документи за кандидатстване и управление на проекти; трудностите при отчитане на проектите поради различията в  изискванията по оперативните програми; липсата на свободен финансов ресурс за реализиране на проектите; недостатъчният административен капацитет.

Евелина Стоянова, държавен експерт, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ към Министерството на регионалното развитие представи новите акценти на  оперативна програма „Региони в растеж“. Безвъзмездната помощ по оперативната програма през новия програмен период се очаква да бъде 1 142 963 700 евро, като 80% от средствата ще са по приоритетна ос 1 „Градско развитие“. 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: 

Име на служител: Петя Ацинова ,  управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...