Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В СЕМИНАР НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55”

ОИЦ – Стара Загора взе участие в семинар на тема „Партньорство и работа в мрежа за планиране и реализиране на местни социлно-образователни политики за деца с проблеми в развитието“, проведен на 29 и 30 ноември 2013 г. от Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността  по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".

Участниците в семинара, 25 специалисти от общините Мъглиж, Гурково, Николаево, Опан и Стара Загора, се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ – Стара Загора през 2013 година. Обучаваните специалисти проявиха интерес към Единния информационен портал за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в България - www.eufunds.bg , както и как най-лесно да търсят в информационната система актуални процедури.

Добри практики при разработване на местни проекти от общността споделиха Даниела Димитрова, директор на Сдружение „Асоциация на обществените фондации в България“ и Катя Данкова от „Обществен дарителски фонд-Стара Загора“

Освен с изискванията и източниците на информация за разработване на проекти в социалната сфера и образованието, участниците в обучението обсъдиха в дискусия и работа в групи актуални проблеми, свързани с диагностиката, рехабилитацията и развитието на социални услуги за деца с ментални проблеми и мястото на местната общност в подкрепа на децата и родителите им.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

oic-4dec1

oic-4dec2

За допълнителна информация: 

 Областен информационен център

Стара Загора

Тел.: 042 603 526

Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...