Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти

 на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"

Участници в конкурса могат да бъдат:

- неправителствени организации на хора с увреждания и такива, работещи в полза на такива групи, които са регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел;

- национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите

Проектните предложения могат да включват дейности по един от следните компоненти:

Компонент 1: Дейности, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство и постижения на страната, посещения на културни мероприятия и др.

Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 2: Дейности по организиране на публични културни и/или спортни събития – фестивали, концертни, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания, автомобилни ралита и други, в които преките бенефициенти са активни участници.

Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 3: Разработка на помагала, наръчници и други материали, подпомагащи работата на и с хора с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция.

Максималният размер на субсидията – 10 000 лв.

Компонент 4: Дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна гражданска позиция, постиженията в трудовата им реализация, включително участие в панаири, търговски изложения, специализирани трудови борси и други.

Максимален размер на субсидията – 15 000 лв

Срок за подаване на проектни предложения – 17.30 ч. на 20.02.2014 г.

Пълна информация може да намерите на адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/12 или на телефони 02/931 80 95 и 832 90 73.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Областен информационен център, Стара Загора

Тел.: 042 603 526, Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Уважаеми колеги и приятели,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай юбилея на Вашето сдружение. Използваме този прекрасен повод за да ви пожелаем много късмет, здраве и професионални успехи. В нашите динамично променящи се среди 20-годишният юбилей е достижение.

Прочети... 

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...