Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти

 на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"

Участници в конкурса могат да бъдат:

- неправителствени организации на хора с увреждания и такива, работещи в полза на такива групи, които са регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел;

- национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите

Проектните предложения могат да включват дейности по един от следните компоненти:

Компонент 1: Дейности, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство и постижения на страната, посещения на културни мероприятия и др.

Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 2: Дейности по организиране на публични културни и/или спортни събития – фестивали, концертни, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания, автомобилни ралита и други, в които преките бенефициенти са активни участници.

Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 3: Разработка на помагала, наръчници и други материали, подпомагащи работата на и с хора с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция.

Максималният размер на субсидията – 10 000 лв.

Компонент 4: Дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна гражданска позиция, постиженията в трудовата им реализация, включително участие в панаири, търговски изложения, специализирани трудови борси и други.

Максимален размер на субсидията – 15 000 лв

Срок за подаване на проектни предложения – 17.30 ч. на 20.02.2014 г.

Пълна информация може да намерите на адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/12 или на телефони 02/931 80 95 и 832 90 73.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Областен информационен център, Стара Загора

Тел.: 042 603 526, Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...