Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

УСПЕШНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖУ ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА И ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

eufunds1-2014

Проведената днес информационна среща, под мотото „Заедно и през новия програмен период”, в Регионална библиотека „Захарии Княжески“ от Областен информационен център – Стара Загора, предизвика интерес сред над 50  представители на читалищата от областта.

На срещата се дискутираха партньорските инициативи между Регионалната библиотека, РЗИ – Стара Загора и Областен информационен център. Представители на читалищата споделиха, че информацията за възможностите за европейско финансиране , която предоставя центъра е винаги много полезна за тях и се надяват и през новия програмен период да продължи сътрудничеството ни.

Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период.

През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са:

-  ОП "Околна среда" – 1, 271 милиарда евро;

- ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1, 207 милиарда евро;

- ОП "Региони в растеж" – 1, 170 милиарда евро;

- ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1, 037 милиарда евро;

- ОП "Развитие на човешките ресурси" – 707,13 милиона евро;

- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро;

- ОП "Добро управление" – 356,24 милиона евро.

Споделената добра практика от реализирания проект на НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“ гр. Крън по фонд социална закрила мотивира читалищата от областта да кандидастват със своите идеи пред фонда.

В срещата беше предоставена информация за възможностите за кандидастване на читалищата по новата програма на Европейския съюз за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“. Бюджетът на програма за програмен период 2014 – 2020 г. е 14,7 милиарда евро, а допустими кандиданти са всички публични и частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Допълнителна информация по програмата може да бъде намерена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: 

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif