Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

УСПЕШНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖУ ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА И ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

eufunds1-2014

Проведената днес информационна среща, под мотото „Заедно и през новия програмен период”, в Регионална библиотека „Захарии Княжески“ от Областен информационен център – Стара Загора, предизвика интерес сред над 50  представители на читалищата от областта.

На срещата се дискутираха партньорските инициативи между Регионалната библиотека, РЗИ – Стара Загора и Областен информационен център. Представители на читалищата споделиха, че информацията за възможностите за европейско финансиране , която предоставя центъра е винаги много полезна за тях и се надяват и през новия програмен период да продължи сътрудничеството ни.

Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период.

През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са:

-  ОП "Околна среда" – 1, 271 милиарда евро;

- ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1, 207 милиарда евро;

- ОП "Региони в растеж" – 1, 170 милиарда евро;

- ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1, 037 милиарда евро;

- ОП "Развитие на човешките ресурси" – 707,13 милиона евро;

- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро;

- ОП "Добро управление" – 356,24 милиона евро.

Споделената добра практика от реализирания проект на НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“ гр. Крън по фонд социална закрила мотивира читалищата от областта да кандидастват със своите идеи пред фонда.

В срещата беше предоставена информация за възможностите за кандидастване на читалищата по новата програма на Европейския съюз за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“. Бюджетът на програма за програмен период 2014 – 2020 г. е 14,7 милиарда евро, а допустими кандиданти са всички публични и частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Допълнителна информация по програмата може да бъде намерена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: 

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...