Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 13.02.2014 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала първи етаж на Регионална библиотека "Захарий Княжески" Областен информационен център –Стара Загора организира информационна среща на тема: Представяне на Оперативна програма „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
Експерти от Министерство на образованието и науката ще се представят новата оперативна програма: „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
На срещата експерти от Центъра за човешки ресурси ще предоставят информация за новата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“.


ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОГРАМА

Зала I етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески", 13.02.2014 г.

Организатори: Областен информационен център - Стара Загора

10.30 – 11.00       Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли"

11.00 – 12.00      Представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" – Асен Петров и Лазар Парасков експерти, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми".

12.00 – 13.00      Представяне на програма „Еразъм +" 2014-2020 г. – Красимира Димитрова и Юри Константинов, експерти, Център за развитие на човешките ресурси

13.00 – 15.00      Дискусия, въпроси и отговори

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

 

С удоволствие, радост и известна доза изненада Ви поздравяваме по повод Вашата 20-годишнина. Кога минава 20 години...! Макар че като погледнем назад... останаха много интересни съвместни събития, нови знания, хубави спомени, много нови приятелства и партньорства...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif