Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Представяне на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 13.02.2014 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала първи етаж на Регионална библиотека "Захарий Княжески" Областен информационен център –Стара Загора организира информационна среща на тема: Представяне на Оперативна програма „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
Експерти от Министерство на образованието и науката ще се представят новата оперативна програма: „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.
На срещата експерти от Центъра за човешки ресурси ще предоставят информация за новата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“.


ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОГРАМА

Зала I етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески", 13.02.2014 г.

Организатори: Областен информационен център - Стара Загора

10.30 – 11.00       Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли"

11.00 – 12.00      Представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" – Асен Петров и Лазар Парасков експерти, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми".

12.00 – 13.00      Представяне на програма „Еразъм +" 2014-2020 г. – Красимира Димитрова и Юри Константинов, експерти, Център за развитие на човешките ресурси

13.00 – 15.00      Дискусия, въпроси и отговори

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...