Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Партньорството – успешен механизъм за повишено усвояване на средства от ЕС

eufunds-f-2014

В проведената информационна среща – дискусия, под мотото „Заедно можем повече", организирана от ОИЦ – Стара Загора, в община Стара Загора се включиха над 15 представители на администрация, библиотеки,  НПО, медии и граждани.

Външен експерт представи ролята на партньорството, видовете партньорство, ползите при усвояване на европейски средства и сподели успешни партньорски проекти реализирани в различни общини на страната. Оживено се дискутираха сферите, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти. Ясно разпределените права и задължения, отговорности и дейности между водещата организация и партньора са ключов фактор за успешно реализиране на проект. Участницити в срещата посредствамо игра генерираха интересни идеи за социален проект, който би бил успешено реализиран с активно участие на партньарски организации.

Представители на неправителствени организации споделиха трудностите при реализацията на партньорски проекти. Бюрокрацията, обемът  документация и неяснотите при реализаране на партньорските дейности са само част от трудностите, с които се сблъскват бенефициентите.

Експертите от ОИЦ – Стара Загора представиха възможностите за финансиране на на значими за общността проекти със средства от структурните и кохезионни фондове.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...