Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Привличането на туристи в област Стара Загора ще доведе до устойчиво развитие на областта

Проект „Античното наследство на Тракия" и „Долината на розите и тракийските царе", финансирани по ОП „Регионално развитие" бяха представени днес на работната среща с представители на местни, регионални и национални медии.

Калина Матева, координатор на проекта, представи изпълнявания от Община Стара Загора в партньорство с общините Нова Загора и Раднево проект „Античното наследство на Тракия". Целта на проекта е да се подкрепи и увеличи интереса към туристически атракции в тези общини. Продължителността на проекта е 24 месеца, общо допустимите разходи по проекта са 470 672.00 лв., а финансовият принос на кандидата е 5%.

Успешната реализация на проектните дейности ще доведат до:

• разработени туристически продукти и пакети, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители в съответните общини;

• подкрепа на по-слабо развитите туристически локации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.

Ивелина Георгиева, технически сътрудник по проекта, запозна участниците в срещата с проекта на община Казанлък „Долината на розите и тракийските царе", който се реализира в партньорство с общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Сопот и Карлово. Проектът е с продължителност 24 месеца, безвъзмездна финансова помощ – 479 560.00 лв., а задължителеният финансов принос на кандидата – 23 978.00 лв.

В рамките на проекта:

• ще бъдат разработени 35 туристически пакета;

• ще се разпространяват рекламни материали за туристически продукти на региона

• участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири

• ще се организират пътувания, посещения на туроператори, автори на пътеводители и журналисти, информационни събития.

През месец март мрежата от 28 областни информационни центъра ще даде старт на „Конкурс за младежки проект" под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". В инициативата ще могат да участват младежи от 17 до 21 годишна възраст:

o ученици

o студенти

o безработни младежи

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...