Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Привличането на туристи в област Стара Загора ще доведе до устойчиво развитие на областта

Проект „Античното наследство на Тракия" и „Долината на розите и тракийските царе", финансирани по ОП „Регионално развитие" бяха представени днес на работната среща с представители на местни, регионални и национални медии.

Калина Матева, координатор на проекта, представи изпълнявания от Община Стара Загора в партньорство с общините Нова Загора и Раднево проект „Античното наследство на Тракия". Целта на проекта е да се подкрепи и увеличи интереса към туристически атракции в тези общини. Продължителността на проекта е 24 месеца, общо допустимите разходи по проекта са 470 672.00 лв., а финансовият принос на кандидата е 5%.

Успешната реализация на проектните дейности ще доведат до:

• разработени туристически продукти и пакети, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители в съответните общини;

• подкрепа на по-слабо развитите туристически локации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.

Ивелина Георгиева, технически сътрудник по проекта, запозна участниците в срещата с проекта на община Казанлък „Долината на розите и тракийските царе", който се реализира в партньорство с общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Сопот и Карлово. Проектът е с продължителност 24 месеца, безвъзмездна финансова помощ – 479 560.00 лв., а задължителеният финансов принос на кандидата – 23 978.00 лв.

В рамките на проекта:

• ще бъдат разработени 35 туристически пакета;

• ще се разпространяват рекламни материали за туристически продукти на региона

• участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири

• ще се организират пътувания, посещения на туроператори, автори на пътеводители и журналисти, информационни събития.

През месец март мрежата от 28 областни информационни центъра ще даде старт на „Конкурс за младежки проект" под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". В инициативата ще могат да участват младежи от 17 до 21 годишна възраст:

o ученици

o студенти

o безработни младежи

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...