Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

През месец април в 5 /пет/ информационни срещи в областта ОИЦ – Стара Загора представи националната инициатива „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Над 150 ученици, студенти, безработни участваха в информационните срещи проведени в Тракийски университет, ГПЧЕ „Ромен Ролан", ПГСАГ „Лубор Байер" и дирекция „Бюро по труда" гр. Стара Загора.

Целта на тази информационна кампания беше да се запознаят младите хора с условията на националния конкурс за младежки проекти, който се организира от мрежата от  28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и протича под патронажа на вицепремиера Зинаида Златанова.

Инициативата „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" е насочена към млади хора -  ученици, студенти или безработни  във възрастовата група от 17 до 21 години като целта й е да създаде проектна култура у младите. Чрез участието си в кампанията, младежите ще се научат да търсят информация за възможностите за финансиране, ще се запознаят с правилата, процедурите и документите за подготовката на проектно предложение и ще опитат да създадат сами един качествен проект.

В проведените информационни срещи експертите от ОИЦ – Стара Загора разясняваха регламента на конкурса, какво представлява един проект и как да се попълни проектния формуляр. Според регламента на конкурса от кандидатите се изисква да участват с проектно предложение по специално разработен за целта на кампанията формуляр, като предложението трябва да е съобразено с възможностите за финансиране по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната през перида 2014-2020 година. Проектът трябва да съдържа идея как да се подобри качеството на живот в населеното място на кандидата.

Информация за новите оперативни програми, документите за участие и всичко, свързано с конкурса, са достъпни в рубриката „Конкурс за младежки проект" на портала www.eufunds.bg. . Документите за участие се подават в pdf формат на електронния адрес на ОИЦ – Стара Загора This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 26 май 2014 година.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...