Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 30.05.2014 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора". На нея ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

Опитът на Швеция в сферата на туризма ще сподели г-жа Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд. Гост на конференцията ще бъде и проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски", която ще коментира потенциала на регион Стара Загора  за развитие на туризма. Ще се представят и възможностите за финансиране на туризма с европейски средства в региона през новия програмен период.

Участниците в конференцията ще запознаят с проект за усъвършенстване на образователните компетенции на учениците в сферата на туризма и такъв за развитие на селски туризъм.

В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция

„Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора"

30 май 2014, Регионална библиотека „Захарий Княжески"

Предварителна програма

09:15 – 09:45              Пресконференция

09:30 – 10:00              Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30              Официално откриване

Ø   Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора

Ø   Живка Аладжова, областен управител

Ø   Георги Симеонов, Ръководител проект

10:30 – 11:30              Панел 1: Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора

Модератор: Петя Ацинова

Ø   Проект „Туристически информационен център с музей за магарето в град Гурково", ПРСР
Николинка Бояджиева, директор Дирекция „ОДУТИ", община Гурково

Ø   Проект "Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция", ОПРР

Мария Камишева, завеждащ отдел „Антична археология", Регионален исторически музей, Стара Загора

Ø   „Докоснати от древността", ОПРР

Сребра Касева - ръководител проект, началник отдел „Култура и туризъм", Община Казанлък

11:30 – 11:45              Дискусия

11:45 – 12:15              Кафе пауза

12:15 – 13:30              Панел 2: Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора (продължение)

Модератор: Маргарита Крумова

Ø   Проект „INSSIDE", VІІ рамкова програма

Ангел Динев, директор, Регионален исторически музей, Стара Загора

Ø   „Европейски стил в професионалното образование", ОПРЧР

Рени Червенкова, директор, ПГ по лека промишленост, Казанлък

Ø   Къща за гости Представяне на проект за развитие на селски туризъм. Къща за гости „Рай"

Николай Димов, собственик на къща „Рай", с. Яворово

13:30 – 13:45              Дискусия

13:45 – 14:30              Панел 3: Добри европейски практики. Европейско финансиране за развитие на туризма в малките общини

Модератор: Георги Симеонов

Ø   Три примера за успешни проекти в сферата на културния туризъм в регион Вастра Готаланд, Швеция

Илва Густавсон, Културен секретар на регион Вастра Готаланд

Ø   Предизвикателства пред сектор «Туризъм» в регион Стара Загора

Проф.Мария Воденска, преподавател, СУ «Св.Климент Охридски», София

Ø   „Възможности за финансиране развитието на туризма в България през периода 2014 – 2020 г."

Илияна Аврамова

14:30 – 14:45              Дискусия и закриване на конференцията

14:45 – 15:45              Коктейл на терасата на Регионална библиотека „Захарий Княжески" с поглед към Античен комплекс „Августа Траяна". По време на коктейла ще свирят ученици от Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора

Съпътстващи събития: Изложба на рекламни материали по проекти в сферата на туризма, реализирани в област Стара Загора и представящи туристическия потенциал на региона.

На 30.05.2014 г. от 21.00 часа с организирания от Община Стара Загора концерт-спектакъл „Магия под звездите" ще бъде официално открит реставрирания по проект, финансиран по ОПРР, Античен форумен комплекс на Августа Траяна. Участват Държавен куклен театър – Стара Загора , Държавна опера – Стара Загора , Общински фолклорен ансамбъл „Загоре",  Ансамбъл „Нашенци", Детски фолклорен състав „Траянци", Общински духов оркестър и студенти от класа на проф. Боньо Лунгов, НАТФИЗ, София. Режисьор на спектакъла – Константин Каракостов, постановка – проф.Боньо Лунгов.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова ,  управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...