Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 30.05.2014 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора". На нея ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

Опитът на Швеция в сферата на туризма ще сподели г-жа Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд. Гост на конференцията ще бъде и проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски", която ще коментира потенциала на регион Стара Загора  за развитие на туризма. Ще се представят и възможностите за финансиране на туризма с европейски средства в региона през новия програмен период.

Участниците в конференцията ще запознаят с проект за усъвършенстване на образователните компетенции на учениците в сферата на туризма и такъв за развитие на селски туризъм.

В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция

„Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора"

30 май 2014, Регионална библиотека „Захарий Княжески"

Предварителна програма

09:15 – 09:45              Пресконференция

09:30 – 10:00              Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30              Официално откриване

Ø   Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора

Ø   Живка Аладжова, областен управител

Ø   Георги Симеонов, Ръководител проект

10:30 – 11:30              Панел 1: Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора

Модератор: Петя Ацинова

Ø   Проект „Туристически информационен център с музей за магарето в град Гурково", ПРСР
Николинка Бояджиева, директор Дирекция „ОДУТИ", община Гурково

Ø   Проект "Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция", ОПРР

Мария Камишева, завеждащ отдел „Антична археология", Регионален исторически музей, Стара Загора

Ø   „Докоснати от древността", ОПРР

Сребра Касева - ръководител проект, началник отдел „Култура и туризъм", Община Казанлък

11:30 – 11:45              Дискусия

11:45 – 12:15              Кафе пауза

12:15 – 13:30              Панел 2: Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора (продължение)

Модератор: Маргарита Крумова

Ø   Проект „INSSIDE", VІІ рамкова програма

Ангел Динев, директор, Регионален исторически музей, Стара Загора

Ø   „Европейски стил в професионалното образование", ОПРЧР

Рени Червенкова, директор, ПГ по лека промишленост, Казанлък

Ø   Къща за гости Представяне на проект за развитие на селски туризъм. Къща за гости „Рай"

Николай Димов, собственик на къща „Рай", с. Яворово

13:30 – 13:45              Дискусия

13:45 – 14:30              Панел 3: Добри европейски практики. Европейско финансиране за развитие на туризма в малките общини

Модератор: Георги Симеонов

Ø   Три примера за успешни проекти в сферата на културния туризъм в регион Вастра Готаланд, Швеция

Илва Густавсон, Културен секретар на регион Вастра Готаланд

Ø   Предизвикателства пред сектор «Туризъм» в регион Стара Загора

Проф.Мария Воденска, преподавател, СУ «Св.Климент Охридски», София

Ø   „Възможности за финансиране развитието на туризма в България през периода 2014 – 2020 г."

Илияна Аврамова

14:30 – 14:45              Дискусия и закриване на конференцията

14:45 – 15:45              Коктейл на терасата на Регионална библиотека „Захарий Княжески" с поглед към Античен комплекс „Августа Траяна". По време на коктейла ще свирят ученици от Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора

Съпътстващи събития: Изложба на рекламни материали по проекти в сферата на туризма, реализирани в област Стара Загора и представящи туристическия потенциал на региона.

На 30.05.2014 г. от 21.00 часа с организирания от Община Стара Загора концерт-спектакъл „Магия под звездите" ще бъде официално открит реставрирания по проект, финансиран по ОПРР, Античен форумен комплекс на Августа Траяна. Участват Държавен куклен театър – Стара Загора , Държавна опера – Стара Загора , Общински фолклорен ансамбъл „Загоре",  Ансамбъл „Нашенци", Детски фолклорен състав „Траянци", Общински духов оркестър и студенти от класа на проф. Боньо Лунгов, НАТФИЗ, София. Режисьор на спектакъла – Константин Каракостов, постановка – проф.Боньо Лунгов.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова ,  управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...