Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

13,8% ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 Г. Е ОТ ТУРИЗЪМ

eufunds111

Областният информационен център – Стара Загора в партньорство с Регионална библиотека „Захари Княжески" и исторически музей – Стара Загора проведе на 30 май 2014 г. Трета регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора", която представи успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

Конференцията бе открита от заместник кметът Иванка Сотирова и заместник областният управител Теодора Иванова, които поздравиха участниците и пожелаха Стара Загора успешно да използва своите предимства и туристически възможности и да увеличи посещаемостта на български и чужди туристи в областта.

Над 100 участици – представители на общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения от региона дискутираха трудностите и възможностите за развитие на сектор туризъм в областта.

Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма споделиха община Стара Загора с проект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция", община Гурково с проект „Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково" и община Казанлък с проект „Докоснати от древността".

Интерес сред участниците предизвика изпълняваният от исторически музей проект INSIDDE, с реализацията на който ще се разработи скенер с терахерцови честоти, разкриващ детайли и скрити характеристики на произведения на изкуството.

Представители на Професионалната гимназия по лека промишленост град Казанлък споделиха полезността от реализирания в партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите град Казанлък проект за актуализиране на учебните планове в съотвествие с потребностите на бизнеса. Интерес събуди и представянето на къщата за гости „Рай", изградена с европейски средства в село Яворово.

Проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски" коментира предизвикателствата пред сектор туризъм в област Стара Загора. Тя сподели, че за 2013 г. 13,8% от брутния вътрешен продукт на страната е от туризъм. 130 хиляди души са заети постоянно в сферата на туризма, а през летния сезон броят им нараства до 300 хиляди. Тя допълни, че туризмът е по-добре развит в планинските и черноморските курорти, но има потенциял за развитие и във вътрешността на страната. Един от основните проблеми е недобрата синхронизация между общинските и областните власти. Основно направление за проектите през новия програмен период трябва да е публично-частното партньорство в областта на туризма.

Специален гост на конференцията беше Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд, която представи опита на Швеция в сферата на туризма. Швеция е с население 9 млн. души, а годишно страната им се посещава от 5 млн. туристи, което натоварва инфраструктурата на страната. Според г-жа Густавсон за привличането на туристи от огромно значение е гостоприемството на хората и развитието на алтернативни форми на туризъм.

Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат подредените в изложба рекламни брошури и материали на проекти в сферата на туризма, финансирани с европейски средства.

Отличната атмосфера и дух на конференцията бяха продължени от чудесните изпълнения на флейта и китара на Александрина Цанева, Огнян Георгиев и Таня Бонева, ученици от Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора по време на коктейла.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Уважаеми колеги и приятели,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай юбилея на Вашето сдружение. Използваме този прекрасен повод за да ви пожелаем много късмет, здраве и професионални успехи. В нашите динамично променящи се среди 20-годишният юбилей е достижение.

Прочети... 

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...