Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

13,8% ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 Г. Е ОТ ТУРИЗЪМ

eufunds111

Областният информационен център – Стара Загора в партньорство с Регионална библиотека „Захари Княжески" и исторически музей – Стара Загора проведе на 30 май 2014 г. Трета регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора", която представи успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора.

Конференцията бе открита от заместник кметът Иванка Сотирова и заместник областният управител Теодора Иванова, които поздравиха участниците и пожелаха Стара Загора успешно да използва своите предимства и туристически възможности и да увеличи посещаемостта на български и чужди туристи в областта.

Над 100 участици – представители на общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения от региона дискутираха трудностите и възможностите за развитие на сектор туризъм в областта.

Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма споделиха община Стара Загора с проект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция", община Гурково с проект „Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково" и община Казанлък с проект „Докоснати от древността".

Интерес сред участниците предизвика изпълняваният от исторически музей проект INSIDDE, с реализацията на който ще се разработи скенер с терахерцови честоти, разкриващ детайли и скрити характеристики на произведения на изкуството.

Представители на Професионалната гимназия по лека промишленост град Казанлък споделиха полезността от реализирания в партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите град Казанлък проект за актуализиране на учебните планове в съотвествие с потребностите на бизнеса. Интерес събуди и представянето на къщата за гости „Рай", изградена с европейски средства в село Яворово.

Проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски" коментира предизвикателствата пред сектор туризъм в област Стара Загора. Тя сподели, че за 2013 г. 13,8% от брутния вътрешен продукт на страната е от туризъм. 130 хиляди души са заети постоянно в сферата на туризма, а през летния сезон броят им нараства до 300 хиляди. Тя допълни, че туризмът е по-добре развит в планинските и черноморските курорти, но има потенциял за развитие и във вътрешността на страната. Един от основните проблеми е недобрата синхронизация между общинските и областните власти. Основно направление за проектите през новия програмен период трябва да е публично-частното партньорство в областта на туризма.

Специален гост на конференцията беше Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд, която представи опита на Швеция в сферата на туризма. Швеция е с население 9 млн. души, а годишно страната им се посещава от 5 млн. туристи, което натоварва инфраструктурата на страната. Според г-жа Густавсон за привличането на туристи от огромно значение е гостоприемството на хората и развитието на алтернативни форми на туризъм.

Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат подредените в изложба рекламни брошури и материали на проекти в сферата на туризма, финансирани с европейски средства.

Отличната атмосфера и дух на конференцията бяха продължени от чудесните изпълнения на флейта и китара на Александрина Цанева, Огнян Георгиев и Таня Бонева, ученици от Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора по време на коктейла.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...