Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Какво знаем за Споразумението за партньорство?

eufunds-june-2014

В последните дни на месец май Областен информационен център – Стара Загора проведе информационна кампания, посветена на Споразумението за партньорство с три открити приемни - пред ОИЦ, Регионална библиотека „Захари Княжески" и пред Община Стара Загора, стана ясно от дадената пресконференция на 09 юни 2014 г.

Анкетното проучване е част от обща инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България, които популяризират Кохезионната политика на Европейския съюз.

Какво представлява Споразумението за партньорство; какво е европейски проект; какво е бенефициент и какво е оперативна програма са само част от въпросите, с които провокираха минувачите.

ОИЦ – Стара Загора информира за важността на документа, наречен „Споразумение за партньорство", който задава стратегическите насоки за европейското развитие на страната ни през следващите седем години като пълноправен член на Европейския съюз.

Събитието се смята като продължение на друга обща инициатива на мрежата, а именно кампанията „Научени уроци", в която провеждахме обсъждания, кръгли маси и допитвания за предложения за намаляване на административната тежест при кандидатстване, управление и отчитане на проекти с европейски средства. Част от тези събрани от нас предложения са отразени в „Споразумението за партньорство" и ще се прилагат през следващия програмен период.

По време на приемните минувачите имаха възможност да си изберат да отговорят на една от 16-те малки анкети, които бяха подготвени.

В урната на ОИЦ – Стара Загора бяха пуснати общо 289 анкети, като на 266 от тях бяха поставени верни отговори, а на 23 грешни. След пускането на анкетките всеки от участниците имаше възможност да получи разяснение и подробности по въпроса, който е изтеглил.

Бройката на верните отговори показва, че повече от 90 % от запитаните са дали верни отговори на зададените въпроси, което е един доста добър процент, предвид факта, че зададените възможни верни отговори често са доста объркващи и подвеждат участниците.

ОИЦ-Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...