Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА

eufunds-7-14

Равносметка за близо 3 годишната си работа направи ОИЦ – Стара Загора на проведената днес работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. За периода януари 2012 – юни 2014 година ОИЦ – Стара Загора е провел 207 информационни срещи в единадесетте общини на областта и работни срещи с журналисти. Участници в срещите - 4 287 бяха представители на общини, читалища, училища, бизнес, НПО, граждани. Експертите от центъра са отговорили на 1295 запитвания на потенциални бенефициенти.

ОИЦ – Стара Загора се включи в 7 инициативи на мрежата – изложение „Европа за нас“; конкурс за детска рисунка на тема „ Как искам Европейският съюз да промени моя град“; „Първите седем години на България в ЕС“; инициатива „Научени уроци“; конкурс за лого на ОП; допитване „Какво знаем за Споразумението за партньорство“ и инициатива „Да създаваме заедно Европейски проекти“.

Експерти на центъра представиха процедурата „Младежка заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Конкретен бенефициент по схемата е Агенция по заетостта, а общият й бюджет е 35 млн. лева. Разходите, които ще се покриват от процедурата ще са за възнаграждания на стажуващите безработни или възнаграждения за обучение при работодател, възнаграждението на наставниците, транспортните разходи до работното място на безработните лица. Очакваните резултати са 8 000 безработни младежи да се включат в проектните дейности на схемата. 

Друга възможност за подкрепа на младежката заетост е по проект „Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" на Министерството на икономиката и енергетиката. Общият бюджет по проекта е 400 000 лева, а безвъзмездната помощ за всеки отделен проект е до 20 000 лева и 10 % собствено участие от кандидата. От средствата могат да се възползват физически лица, български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България или чужбина или са дипломирани с образователна степен Бакалавър или Магистър през 2013-2014 г. Крайният срок за подаване на бизнес планове е 15.07.2014 г. Допълнителна информация на http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

За допълнителна информация: 

Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...