Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ФОТОИЗЛОЖБИ НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.". В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят:

·         Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.;

·         Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.;

signature

Областен информационен център – Стара Загора ще подреди и открие фотоизложби във всички общини от регион Стара Загора като представи успешни проекти, реализирани със средства по оперативните програми на територията на областта. Фотоизложбите ще бъдат открити в следния ред:

·         24.11.2014 г. – гр. Стара Загора, конферентна зала на Областна администрация – 9,00 часа

·         24.11.2014 г. – гр. Казанлък, изложбена зала на ул. Искра 4 – 10,30 часа;

·         24.11.2014 г. – гр. Павел баня, залата до туристическия информационен център – 14,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Стара Загора, пред сградата на общината – 10,30 часа и в залата на Областна администрация – 14,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Гълъбово, фоайе на сградата на общината – 10,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Раднево, градска художествена галерия – 13,30 часа;

·         26.11.2014 г. – гр. Мъглиж, зала на читалище „Пробуда 1869" – 10,00 часа;

·         26.11.2014 г. – с. Опан, първи етаж на сградата на общината – 13,30 часа;

·         27.11.2014 г. – с. Братя Даскалови, сградата на общинтата – 10,00 часа;

·         27.11.2014 г. – гр. Чирпан, фоайе на ІІ етаж в сградата на общината – 13,30 часа;

·         28.11.2014 г. – гр. Николаево, общинска данъчна служба – 10,30 часа

·         28.11.2014 г. – гр. Гурково, фоайе на туристическия информационен център – 13,00 часа

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...