Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ФОТОИЗЛОЖБИ НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.". В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят:

·         Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.;

·         Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.;

signature

Областен информационен център – Стара Загора ще подреди и открие фотоизложби във всички общини от регион Стара Загора като представи успешни проекти, реализирани със средства по оперативните програми на територията на областта. Фотоизложбите ще бъдат открити в следния ред:

·         24.11.2014 г. – гр. Стара Загора, конферентна зала на Областна администрация – 9,00 часа

·         24.11.2014 г. – гр. Казанлък, изложбена зала на ул. Искра 4 – 10,30 часа;

·         24.11.2014 г. – гр. Павел баня, залата до туристическия информационен център – 14,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Стара Загора, пред сградата на общината – 10,30 часа и в залата на Областна администрация – 14,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Гълъбово, фоайе на сградата на общината – 10,00 часа;

·         25.11.2014 г. – гр. Раднево, градска художествена галерия – 13,30 часа;

·         26.11.2014 г. – гр. Мъглиж, зала на читалище „Пробуда 1869" – 10,00 часа;

·         26.11.2014 г. – с. Опан, първи етаж на сградата на общината – 13,30 часа;

·         27.11.2014 г. – с. Братя Даскалови, сградата на общинтата – 10,00 часа;

·         27.11.2014 г. – гр. Чирпан, фоайе на ІІ етаж в сградата на общината – 13,30 часа;

·         28.11.2014 г. – гр. Николаево, общинска данъчна служба – 10,30 часа

·         28.11.2014 г. – гр. Гурково, фоайе на туристическия информационен център – 13,00 часа

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...