Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Областен информационен център - Стара Загора ще проведе четвърта годишна конференция на 29. 05.2015

На 29.05.2015 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие". Основни акценти в събитието ще бъдат възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост.

В рамките на конференцията ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти за развитие на човешките ресурси в регион Стара Загора. Опитът на Агенция за развитие Никозия, Кипър в управлението на създаденото от организацията социално предприятие и неговите успехи ще сподели Панайотис Монтукос, финансов директор на агенцията.  Д-р Карл Биркхьолзер Технологична мрежа, Берлин ще представи социалното предприемачество и местното развитие на Германия. Гост на конференцията ще бъде и Кирил Киряков, ръководител на екип за Румъния, България и Малта, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия. Приоритетите в сферата на образованието ще представят лектори от Министерство на образованието и науката, а възможностите за квалификация и преквалификация за заети и безработни лица и младежка заетост ще се представят от  Министерството на труда и социалната политика.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция

„Човешки ресурси и регионално развитие”

29 май, 2015, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Предварителна програма

09:15 – 09:45 Пресконференция

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30 Официално откриване

 • Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора

 • Георги Ранов, областен управител

 • Георги Симеонов, Ръководител проект

10:30 – 12:00    Панел 1: Образование, учене през целия живот и развитие на човешките ресурси

Модератор: Георги Симеонов

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – възможности за развитие на образованието в България

Лазар Парасков, старши експерт, ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

 • Проект Образователен парк „Енергоефективно строителст-во”, схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, ОПРЧР

Ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер“, Стара Загора

 • Успехите на проект „Успех“

РИО, Стара Загора

Клуб „Барабанчици“, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора

 • Възможности за квалификация и преквалификация на човеш-ките ресурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП

 • Учене през целия живот. Опитът на Българо-германски център за професионално обучение

Върбан Танев, директор БГЦПО, Стара Загора

12:00 – 12:15 Дискусия

12:15 – 12:45 Кафе пауза

12:45 – 13:45 Панел 2: Социално прдприемачество и развитие на дребния бизнес

Модератор: Петя Ацинова

 • Социално предприемачество и местно развитие. Опитът на Германия

Д-р Карл Биркхйолзер, Технологична мрежа, Берлин

 • Успехите и проблемите на едно социално предприятие в България

Емил Мачев, управител на социално предприятие "Отворена врата" ЕООД, Плевен

 • Опитът на Агенция за развитие Никозия

Панайотис Монтикус, финансов директор на Агенция за развитие Никозия, Кипър

 • Европейски средства за насъчаване на предприемачеството

Йорданка Джонджорова, Джомедия ЕООД

13:45 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:30 Панел 3: Младежка заетост

Модератор: Жулиета Върлякова

 • Европейски програми за младежка заетост

Кирил Киряков, ръководител екип за България, Румъния и Малта, Генерална дирекция «Заетост, социални въпроси и приобщаване», Европейска комисия

 • Актуални възможности за младежка заетост

Жулиета Върлякова, Дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора

14:30 – 14:45 Дискусия и закриване

14:45 – 15:45 Коктейл на терасата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ с поглед към Античен комплекс „Августа Траяна“

15:45 – 16:45 Посещение на БГОЦ (опция)

Конференцията ще се съпътства с изложба на рисунки и фотографии на ученици, участници в проект „ „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Най-сърдечно Ви поздравявам с годишнината на Агенцията за регионално икономическо развитие! Желая Ви преди всичко здраве, енергия и страст, за да остоявате професионалните стандарти и принципи. Надяваме се и в бъдеще заедно да преодоляваме още много предизвикателства в съвместната ни работа...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

 • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...